Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

Eкономична, прецизна, безбедна и енергетски ефикасна: Rexroth - погонска и управљачка технологија покреће машине и постројења свих величина. Компанија Bosch Rexroth користи своје огромно искуство на различитим техничким применама широм света у тржишним сегментима: Мобилне примене, Индустријске примене и инжењеринг и Фабричка аутоматизација, а све у циљу развоја иновативних компонената и системских решења и услуга према специфичним захтевима купаца. Bosch Rexroth нуди својим купцима компоненте и системе из следећих технолошких области: хидраулика, електрични погони и управљање, технологија зупчастих преносника, линеарна и монтажна технологија и то све из једног извора.

За више информација молимо Вас да посетите интернет страницу: www.boschrexroth.com

Bosch Rexroth У Србији, Црној Гори и Македонији

Представништво Bosch Rexroth у Београду, са централом у Варшави, је основано 2001. год., а Rexroth је на простору Србије присутан још од 1965. год.

Надлежност: Координација директних Уговора из пословних области: индустријске примене, мобилне примене и фабричка аутоматизација, као и координација и подршка продајним партнерима из технолошке области уљна хидраулика: Kliring LTD d.o.o.(RS) и Explorer dooel (МК) и технолошке области линеарна и монтажна техника: Vesimpex d.o.o. (RS)

Посетите нас

Bosch Rexroth Worldwide

Bosch Rexroth у Србији, Црној Гори и Македонији


Контакт