Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

Рентабилна, прецизна, сигурна и енергийно ефективна: техниката за задвижване и управление на Bosch Rexroth задвижва машини и инсталации с всякакви размери. Компанията съчетава световен опит в пазарните сегменти на мобилни приложения, изграждане на инсталации и инженеринг, автоматизация на фабрики с цел развитие на иновативни компоненти, персонализирани системни решения и услуги. Bosch Rexroth предлага на своите клиенти хидравлични системи, електрoзадвижвания и управления, трансмисионна техника, както и линейна и монтажна техника, всичко това от един източник.

За повече информация посетете

Бош Рексрот България

Търговският партньор на БОШ РЕКСРОТ АГ в България е фирма Бюро за развитие техника ЕООД. Тя предлага на българския пазар пълната гама от изделия в областта на индустриалната и мобилна хидравлика, линейна и монтажна техника, сервозадвижвания и управления. Дейността й включва също инженеринг в областта на автоматизацията, както и комплексни сервизни услуги. Сервизният център за ремонт на хидравлични помпи и мотори е оторизиран и сертифициран от Bosch Rexroth AG.