Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 
 

Podmínky registrace

Content

Využití služby poskytované firmou Bosch Rexroth, spol. s r.o. vyžaduje předchozí schválení uživatele firmou Bosch Rexroth, spol. s r.o. a není zpoplatněno.

Podmínkou registrace je, že uživatel jako fyzická či právnická osoba požádá o registraci v souvislosti s provozováním podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti.

Uživatel musí vyplnit věcné a úplné údaje v registračním formuláři. Veškeré následné změny musí být bezodkladně sděleny společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o..

Registrace bude provedena formou automatické elektronické komunikace ze strany společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o., která sdělí uživateli uživatelské jméno a heslo.

Uživatel může požádat o zrušení registrace kdykoliv písemnou formou za předpokladu, že to nebude mít žádný vliv na v současné době trvající smluvní vztahy společnosti. V tom případě Bosch Rexroth, spol. s r.o. smaže všechna uložená uživatelská data a všechna další osobní data uživatele, jakmile již nebudou zapotřebí.

Uživatel zajistí, že přístup bude probíhat pouze pro jeho vlastní účely. Zejména zajistí, že uživatelské jméno a heslo nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě. V případě, že nějaké osobní údaje budou k dispozici třetí osobě, musí uživatel informovat příslušnou osobu společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o., aby mohla zahájit blokaci přístupu.

Právo zákazníka požadovat registraci je výslovně vyloučeno. Bosch Rexroth, spol. s r.o. mají právo bez předchozího oznámení a bez udání důvodů zrušit přístupová práva tím, že zablokují přístupové údaje, pokud uživatel

- Podá nepravdivé informace v registračním formuláři;

- Zneužije informací zpřístupněných na těchto stránkách nebo ovlivní jejich funkčnost;

- Poruší tyto registrační podmínky nebo svou povinnost opatrnosti při užívání zpřístupněných přístupových dat;

- Nepoužije webovou stránku Bosch Rexroth, spol. s r.o. po delší dobu (tímto se rozumí doba delší než 24 měsíců)

- Dostane se do platební neschopnosti.