Czech Republic český

Vyber svoje umístění

Czech Republic
Spotřební zboží

Spotřební zboží

KRATŠÍ DOBY CYKLŮ A VYŠŠÍ FLEXIBILITA. OKAMŽITĚ.

Spotřební zboží (FMCG) jsou produkty, které mají vysoký obrat inventáře a relativně nízké náklady a uspokojují okamžité potřeby a přání zákazníků. Příklady zahrnují netrvanlivé domácí zboží, jako je balené jídlo, nápoje, toaletní potřeby, cukrovinky, kosmetika, volně prodejné léky, textil a jiné spotřební výrobky.

Průmyslové odvětví FMCG čelí vzrůstajícím nárokům přicházejícím z trhu – vzrůstající časy cyklů, efektivita zdrojů a inovace jsou zde stále důležitější než v jakémkoliv jiném průmyslu. Výrobci potřebují být schopni zachovat kvalitu a přesnost výroby, ale přitom flexibilně reagovat na individuální požadavky zákazníků.

WE MOVE.

Intralogistika

Intralogistika

Optimalizujte celý hodnotový tok s automatizovanými a standardizovanými interními transportními systémy a implementujte aplikace od cyklické po spotřebou řízené linkové přepravy s dopravníkovými systémy od společnosti Bosch Rexroth.

Manipulace

Manipulace

Ať už potřebujete něco uchopit a přesně umístit s minimálními časy cyklu, rychle změnit nástroje pro malé dávky nebo se flexibilně přizpůsobit produkčním změnám: Efektivita a profitabilita mají hlavní prioritu. Můžete se spolehnout na naši řadu individuálních komponentů Pick & Place skrze kompletní paletovací řešení.

Automatizace

Automatizace

Přizpůsobte se s produkčními moduly – sestavování, spojování, formování, kontrolování nebo testování. Naši výrobní a montážní asistenti vás podporují se všemi velikostmi dávek a zvyšují vaší profitabilitu a produktivitu. Integrujte flexibilní funkční moduly do stávajících linek.

Balení

Balení

Zvyšte svoji výkonnost a flexibilitu s našimi automatizovanými balicími řešeními. Získáte schopnost uchovat si konkurenceschopnost tváří v tvář neustále se proměňujícím požadavkům zákazníků. Naše rekonfigurovatelné asistenční systémy umožňují flexibilně vyhovět všem tržním požadavkům, zvláště v oblasti společného balení.

Zvyšte produktivitu

Zvyšte produktivitu

Řiďte procesy podle svých individuálních potřeb s naší automatizační platformou. Pomůže vám překonat klasické hranice mezi řízením stroje, IT světem a IoT. Systémové funkce a komponenty elektrického pohonu jsou dokonale koordinovány a mohou být integrovány přímo do stroje.

Řešení digitálních dílen

Řešení digitálních dílen

Dosáhněte kompletní transparentnosti monitorováním provozních podmínek a procesů s  interaktivní komunikační platformou a lokalizačními řešeními. Zkompletujte linku s efektivním a automatizovaným řízením kvality, které bezproblémově padne do inteligentního toku materiálu.

YOU WIN.

Transparentnost

Transparentnost

U procesů můžete dosáhnout vysoké transparentnosti díky digitální dokonalosti. Zpracujte a prezentujte všechna nezbytná výrobní data v reálném čase, od dostupnosti po produkční časy a množství. To vám nejenom ušetří čas a peníze, ale zároveň pomůže zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost.

Flexibilita

Flexibilita

Přizpůsobte se proměnlivým požadavkům rychle a efektivně s řešeními Plug & Go, které lze rychle a snadno implementovat bez přizpůsobení stávající infrastruktury továrny. Chytrá systémová řešení umožňují koncepty modulárních strojů, které můžou být adaptovány rychle a jsou snadné na údržbu.

Know-how

Know-how

V posledních desetiletích učinily úspěšné projekty u téměř všech velkých mezinárodních FMCG společností ze společnosti Bosch Rexroth lídra na automatizačním trhu pro výrobu a balení spotřebitelského zboží. Dokonce i po uvedení do provozu zůstáváme po vašem boku. Díky naší husté servisní síti nejsme nikdy daleko a můžeme rychle reagovat v případě problému.

PŘÍPADOVÉ STUDIE.

Výroba čajových sáčků

Přesné, bezpečné, prostorově nenáročné: Společnost Rexroth uvádí čaj do pohybu

Díky kompaktnímu systému řetězového dopravníku s nízkým opotřebováváním VarioFlow Plus může výrobce čaje Yamamotoyama produkovat čajové sáčky mnoha příchutí zároveň a v  krátkých časových intervalech v limitovaném prostoru – se zvláštní pozorností věnovanou tomu, aby nedocházelo k poškození vysoce kvalitního balení produktů.

Roboti a lidé ruku v ruce

Optimalizace procesů v závodě společnosti Bosch v Ansbachu

Závod společnosti Bosch v Ansbachu poskytuje EPS řídicí jednotky pro řídicí systémy vozidel. Čtyři kolaborativní roboti APAS úzce spolupracují s lidmi v částečně automatizovaném výrobním procesu. Roboti asistují lidem přímo bez speciálního štítu, a tak definují nový kvalitativní rozměr v interakci mezi člověkem a strojem. V závodě společnosti Bosch v Ansbachu roboti a lidé pracují ruku v ruce. Čtyři kolaborativní roboti APAS pomáhají zaměstnancům se standardizovanými procesy, které provozují automatizované výrobní stanice.

Různorodá balení dokonale zabalena

Skupina CAMA: Nová generace výkonných sekundárních balicích strojů

Skupina Cama Group dodává balicí stroje pro potravinářské a nepotravinářské oblasti, které vyhovují nejvyšším požadavkům na efektivitu, dostupnost a hygienu. Se zvláště kompaktními sekundárními balicími stroji ze série Break-Through Generation společnost Cama pohání současné technologie kupředu a dále zvyšuje kvalitu výrobních procesů. Pohon IndraDrive Mi od společnosti Bosch Rexroth zastává zásadní roli. Umožňuje speciálně prostorově úsporný design balicí linky a její dynamický vysoce výkonný provoz servoos robota.

SERVIS

Náhradní díly

Náhradní díly

Bosch Rexroth nabízí komplexní spektrum služeb pro opravy, údržbu a modernizaci heterogenních strojů.

Zjistěte více
Opravy

Opravy

Rychlá a spolehlivá oprava místo nákladné výměny – díky rychlé opravě může stroj i výroba pokračovat v provozu.

Zjistěte více
Servis u zákazníků

Servis u zákazníků

Potřebujete pomoc na místě? Náš servis Bosch Rexroth vás podporuje během provozu.

Zjistěte více
Modernizace

Modernizace

Měníme staré na nové a nové na ještě novější! Díky své odbornosti můžeme výrazně prodloužit životnost vaší produktové řady a udělat z ní plně produktivní renovační řešení.

Zjistěte více