Vedení podniku Bosch Rexroth AG

Content
Představenstvo firmy
 

Jakožto společnost Drive & Control rozvíjíme řešení šitá na míru a při tom se primárně zaměřujeme na požadavky svých zákazníků. Proto je výkonný výbor Bosch Rexroth AG přímo zastoupen v každé z obchodních jednotek společnosti.

 
Rolf Najork

Rolf Najork je předseda výkonného výboru společnosti Bosch Rexroth AG, odpovídá za rozvoj společnosti Bosch Rexroth a růst zahraničního obchodu na klíčových trzích.

 
Dr. Markus Forschner

Dr. Markus Forschner je zodpovědný za obchodní aktivity společnosti Bosch Rexroth AG jako člen výkonné rady. Jeho rozsah odpovědnosti zahrnuje nákup, logistiku a oddělení lidských zdrojů.

 
Dr.-Ing. Marc Wucherer

Dr.-Ing. Marc Wuchererje jako člen výkonné rady zodpovědný jak za obchodní oddělení společnosti Bosch Rexroth.

 
Dr. Bertram Hoffmann

Dr. Bertram Hoffmann je členem výkonného výboru a odpovídá za obchodní jednotku mobilních aplikací, jakož i za výrobu a management kvality společnosti Bosch Rexroth.