Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
  • Home
 

Inovace

Inovace ve firmě Bosch Rexroth
Content

Musí to být perfektní řešení: Inovace ve společnosti Bosch Rexroth


Termín „inovace“ je samozřejmostí v obchodním světě. Při tom se setkáváme se zcela rozdílnými představami o tom, co toto slovo vlastně znamená Evropané a Američané je například chápou v souvislosti s technologiemi – obecně tedy ve smyslu „výše“, „rychleji“ nebo „dále“. Pro naše čínské partnery inovace znamená řešení problému pomocí vyspělé techniky, co nejnižší spotřeby zdrojů a čistě jen funkční konstrukce. V jiných oblastech Asie nebo Jižní Ameriky zase uživatelé spojují s pojmem „inovace“ jiné požadavky. A jen ten, kdo těmto lokálních požadavkům porozumí a vytvoří varianty řešení uzpůsobené místním výzkumným a vývojovým možnostem, dokáže naplnit takto individuální představy o inovacích v globalizovaném světě.

Ve společnosti Bosch Rexroth proto regionální vývojáři úzce spolupracují se svými zahraničními kolegy. Výsledkem jsou inovace, které po celém světě představují standard a dokáží si získat místní zákazníky. Proto rok co rok investujeme vysoké částky a kreativitu tisíců inženýrů do výzkumu a vývoje. Podíl našeho výzkumu a vývoje již po léta přesahuje oborový průměr. Ve společnosti Bosch Rexroth pracuje více než 2100 specialistů na nových výrobcích, řešeních i službách. Ti identifikují hlavní dlouhodobé trendy, které slouží jako indikátory změn

  • na trzích,
  • ve společnosti
  • i v legislativě.

Z nich pak systematicky vyvozujeme krátkodobé i střednědobé požadavky, které plníme s využitím existujících technologií. Zároveň dlouhodobě rozvíjíme dostupné principy řešení nebo hledáme nové možnosti postupu. V souvislosti s tímto, vždy chápeme inovaci jako prostředek poskytnutí víceúrovňových vylepšení pro výrobce strojů a koncové uživatele. To například znamená, že určité řešení přispěje ke snížení emisí oxidu uhličitého, který poškozuje klima, a zároveň ke zvýšení produktivity.