Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
  • Home
 

Odpovědnost

Odpovědnost
Content

Společnost Bosch Rexroth jako podnik rozumí pod pojmem odpovědnost vytváření rovnováhy mezi ekonomickými a technologickými, ale také sociálními a ekologickými aspekty.

Vedení našeho podniku má stále na zřeteli ekonomický potenciál firmy, její nezávislost a vyhlídky do budoucna – s cílem prospět desetitisícům zaměstnanců, investorům i našim zákazníkům. Pro zákazníky stále znovu zkoumáme technologické možnosti a vyvíjíme inovativní řešení na míru.

Abychom při tom mohli zachovat rovnováhu mezi ekonomickými a ekologickými hledisky, zcela jsme se u svých produktů a ve výrobě zaměřili na energetickou efektivitu a podporujeme sociální angažovanost. Základem našeho jednání je společný hodnotový systém.