Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
  • Home
 

Sociální odpovědnost

Content

Sociální závazek společnosti Bosch Group lze obecně připsat filantropii jejího zakladatele, Roberta Bosche. Skupina nyní podporuje více jak 800 dobročinných projektů doma i v zahraničí.

Závody Bosch Rexroth po celém světě rovněž podporují projekty v oblasti rodičovství, vzdělávání, vědy, sportu, volnočasových aktivit a kultury — to vše navíc k rozmanitým charitativním aktivitám firmy. Tento decentralizovaný přístup nám usnadňuje rozhodování, jak nejlépe investovat dary v podobě hotovosti a výhody. Společnost podporuje nezisková sdružení, školy, nemocnice a organizace zaměřující se na pomoc.

Například závod Bosch Rexroth ve městě Charlotte, USA podporuje snahy shromažďující potraviny pro neziskovou organizaci „Urban Ministry“ a rovněž se angažuje v každoroční akci Susan G. Komen „Race for the Cure“. V Brazílii jsme spustili kampaň za bezpečnost na silnicích zejména pro motocyklisty.

Ve svém sídle v Lohru nad Mohanem firma Bosch Rexroth organizuje každoroční firemní běh a daruje jedno euro za každý kilometr, kteří naši zaměstnanci uběhnou. V Německu rovněž podporujeme snahy zaměřující se na vyučování základních technických znalostí na základních školách a nabízíme všem stážistům Bosch Rexroth příležitost pracovat v ústavech pro zdravotně postižené osoby jako součást „sociálního týdne“. Zaměstnanci Rexroth se mohou rovněž účastnit dobrovolného zdravotního školení.

Sociální angažovanost považujeme za nezbytnou součást naší firemní odpovědnosti. Představuje to důležitý aspekt našeho působení v rámci udržitelného podnikání a tak tedy důležitý stavební prvek přetrvávajícího úspěchu naší firmy.