Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Havenergi

Optimal udnyttelse af naturens kræfter: Bosch Rexroth er udviklingspartner ved bygning af havenergianlæg

– Partner i forbindelse med pionerarbejde
– Øget disponibilitet med innovative ideer
– Ekspertise i vedvarende energi – en ekspertise, der er opbygget over årtier

Havenergi
 
 

Tidevand, havstrømme, bølger, havvarme, osmose – havenergi har mange forskellige former, som kan give et værdifuldt bidrag til fremtidens energimix. Men de fleste anlæg er dog stadig på forsøgsstadiet. Som det ser ud i dag, er det især tidevand, havstrømme og bølger, der har de bedste udsigter som energikilder. Bosch Rexroth hjælper dig gerne med at udnytte disse energikilder effektivt. Virksomheden bistår i dag både pionererne inden for havenergi og foregangsmændene inden for vindenergi som partner.

Korrosionsfremmende saltvand samt enorme kræfter fra bølger og havstrømme – indsatsen til havs stiller høje krav til havenergikraftværker. Samtidig forudsætter en rentabel drift høj disponibilitet og lange vedligeholdelsescyklusser.

I tæt samarbejde med de folk, der skal bygge anlæggene, projekterer og leverer specialister fra Bosch Rexroth verden over færdige komponentgrupper, der er lette at montere og kræver et minimum af vedligeholdelse, og som kan klare selv de barskeste forhold. Dette omfatter løsninger til Power-Take-Off-systemer (PTOs) samt pitchdrev til bølge- og havstrømsanlæg. Udnyt denne ekspertise til at gøre den strøm, der udvindes fra havenergi, rentabel.