Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Værdier

Content

Som virksomhed med mere end 33.700 medarbejdere i over 80 lande opfatter vi kulturel mangfoldighed som en berigelse. På tværs af alle regioner deler vi de samme værdier:

Bosch Værdier

 
Værdier

Fremtids- og resultatorientering

For at sikre vor virksomhed en dynamisk udvikling og for at garantere virksomhedens succes på lang sigt tager vi aktivt del i udformningen af ændringer på markedet og inden for teknikken. Derved tilbyder vi vore kunder innovative løsninger og vore medarbejdere attraktive arbejdspladser. Vi handler og træffer beslutninger resultatorienteret for at sikre vækst og økonomisk uafhængighed. Med vor dividende finansierer Robert Bosch Stiftung almennyttig formål.


 
Værdier

Ansvar

Vi er bevidste om, at vore handlinger skal være i overensstemmelse med samfundets interesser. Vores produkter og ydelser har først og fremmest til formål at sørge for sikkerhed, økonomisk omgang med ressourcer og et rent miljø.


 
Værdier

Initiativ og konsekvens

Vi handler på eget initiativ i en forretningsmæssig ånd og er konsekvente, når vi følger vore mål.


 
Værdier

Åbenhed og tillid

Vi informerer vore medarbejdere, forretningspartnere og investorer i rette tid og åbent om vigtig udvikling inden for virksomheden og skaber derved basis for et tillidsfuldt samarbejde.


 
Værdier

Fairness

Vi betragter gensidig fairness i vort indbyrdes samarbejde og med forretningspartnere som forudsætningen for vore gode resultater.


 
Værdier

Pålidelighed, troværdighed og legalitet

Vi lover kun, hvad vi kan holde, betragter aftaler som bindende og respekterer og overholder loven i alle vores forretningstransaktioner.


 
Værdier

Kulturel mangfoldighed

Vi vedkender os vores regionale og kulturelle oprindelse og betragter samtidig mangfoldigheden som et aktiv og forudsætningen for vores gode resultater over hele verden.