Εξυπηρέτηση για κινητές εφαρμογές

Σε περίπτωση βλάβης, κάθε ώρα ή ακόμη και κάθε λεπτό μετράει. Ένα ελαττωματικό εξάρτημα σε έναν εξαιρετικά σημαντικό σταθμό επεξεργασίας μπορεί να διακόψει ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής σας και να έχει τεράστιο κόστος.