Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
 

Toimitus- ja palautusehdot

Content

Voimassa tilauksille 1.4.2019 jälkeen

1. Kuljetus ja vakuutus

Jos ostaja ei ole määritellyt tilauksessaan kuljetustapaa, valitsee myyjä ostajan kustannuksella tarkoituksenmukaisimman kuljetustavan.

Myyjä varaa oikeuden toimittaa osan tuotevalikoimastaan suoraan Euroopan tuotantotehtailtaan ostajalle ja veloittamaan rahtikulut ostajalta. Näiden ns. suoratoimitustilausrivien osalta toimitusehto on ’DAP toimitusosoite, rahti veloitetaan, Incoterms 2010’.

Kaikissa tapauksissa riski ja kuljetuksen lopullinen kustannus siirtyvät ostajalle ilmoitetun toimitusehdon mukaisesti.

Mikäli kuljetuksessa, joka on toimitusehdon mukaisesti myyjän vastuulla, tapahtuu tuotteille kuljetusvaurio, on ostajan edustaja velvollinen toimittamaan kirjallinen selvitys valokuvineen havaituista vahingoista sekä oletetuista syntymisolosuhteista ja -ajankohdasta myyjälle kuljetusvahinkoilmoituksen tekemistä varten. Ostaja palauttaa tuotteet myyjältä saamien kuljetusohjeiden mukaisesti.

2. Palautukset

Mikäli toimitus on ollut tilauksen mukainen, ostajalla on oikeus palautukseen ainoastaan myyjän luvalla. Palautettavan tavaran on oltava alle 12 kk vanha varastonimike, uutta vastaavassa kunnossa, ajanmukaista sarjaa ja arvoltaan vähintään 50 € / kpl. Ei-varastonimikkeen palautuksen myyjä voi hyväksyä vain siinä tapauksessa, että myyjän tuotantotehdas, toimittaja tai alihankkija hyväksyy sen palautettavaksi. Tavara on tarkasti eriteltävä lähetteessä (kopio myyjän alkuperäisestä toimituslähetteestä) ja siinä on ilmoitettava palautuksen syy sekä palautusluvan antaneen henkilön nimi.

Muissa palautuksissa kuin takuutapauksissa on hyvitys korkeintaan 70 % tuotteen myyntihinnasta. Palauttaja maksaa kuljetuksen, riippumatta alkuperäisen tilauksen toimitusehdosta. Maksamatta jätetyt kuljetuskustannukset sekä tavaran varastokuntoon saattamisesta aiheutuneet kulut vähennetään hyvityksestä.

3. Vastuu tavaran virheestä

Huomautukset, jotka koskevat vikoja tai puutteellisuuksia, jotka eivät kuulu NL 17 mukaisesti myyjän vastuuseen tuotteen virheistä, ja jotka ovat todettavissa toimituksen yhteydessä, on esitettävä kahdeksan (8) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Toimitetuille tuotteille on voimassa ko. tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen takuu.

Korjauksesta, joka ei kuulu laitteelle toimitettaessa myönnettyyn takuuseen, annetaan uusituille tai kunnostetuille osille yhden (1) vuoden takuu toimituksesta.

NLM 10:n mukaisissa toimituksissa vastuuaika on yksi (1) vuosi.

Kuljetus-, irrotus- ja jälleenasennuskulut eivät sisälly takuuseen. Myöskään matka- ja majoituskulut eivät sisälly. Muilta osin ovat voimassa yleiset sopimusehdot NL 17 ja NLM 10.

Takuut koskevat yksivuorotyötä, mikäli muuta ei ole sovittu.

Takuut eivät koske virheellisen tuotteen aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

Takuutapauksissa ostajan on annettava palautuksen yhteydessä kirjallinen selvitys tuotteessa ilmenneistä vioista sekä käyttöolosuhteista. Takuuvian syntyessä tuotteissa, joita myyjä ei ole valmistanut, on myyjällä oikeus siirtää sopimuksenmukaisten takuuvelvoitteiden suorittaminen omille alihankkijoilleen.

Ostaja on velvollinen kysymään kuljetusohjeet myyjältä ennen virheellisten tuotteiden palauttamista sekä noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli osoittautuu, etteivät tuotteet ole takuun alaisia tai virhe ei kuulu myyjän vastuuseen, on myyjällä oikeus veloittaa maksamansa rahtikustannukset ostajalta. Myyjän vastuu kuljetuskustannuksiin rajoittuu alkuperäisen tilauksessa toimitusosoitteeseen.

Lakisääteiset käyttöönottotarkastukset suorittaa tilaaja.

4. Muuta

Toimitusehdot noudattavat Incotermsin mukaisia toimitusehtolausekkeita. Muissa kohdissa noudatetaan NL 17 mukaisia ehtoja, ellei muuta ole tilauskohtaisesti sovittu.

Perimme pientoimituslisää yksittäisistä ostotilauksista joiden arvo on alle 200 € (alv. 0%). Veloitettava summa on 80 € (alv. 0%).

Bosch Rexroth Oy