Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Muovi- ja painevalukoneet

Toistotarkkuus ja lyhyet syklit: Bosch Rexroth kehittää modulaarisia järjestelmäratkaisuja muovi- ja painevalukoneille


– Voimansiirto- ja toimintalaitteet samalta valmistajalta

– Nopeussäädettävät pumput vähentävät energiankulutusta

– Hybridikonsepteissa yhdistyvät sähkö- ja hydraulikäytön edut

Muovi- ja painevalukoneet
 
 

Muovi- ja painevalukoneiden käyttäjät arvostavat hyvää toistotarkkuutta ja lyhyitä syklejä. Tämä edellyttää hydrauli- ja sähkökäyttöjen ohjauksen optimaalista yhteentoimivuutta. Se lisää enenevässä määrin hybrideihin konekonsepteihin vapaasti yhdistettävien toimintamoduulien tarvetta. Bosch Rexroth kehittää paitsi erityisesti painevalukoneille tarkoitettuja, toiminnoiltaan vakioituja komponentteja myös yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltuja, keskenään yhteensopivia, automatisoituja käyttöjärjestelmiä.


Valmistajat voivat valita hydrauli- ja sähkö- tai hybridikäyttöjen välillä – avointen rajapintojen ansiosta näitä voidaan hyödyntää joustavasti. Ohjelmoiduilla toiminnoilla muovi- ja painevalukoneiden monimutkaistenkin liikkeiden ohjaukset ovat helposti konfiguroitavissa. Bosch Rexroth luottaa moderniin voitelutekniikkaan sekä sähköisiin ja moniteknologisiin ratkaisuihin.


Vankan hydraulisen voimansiirtoteknologian ja digitaalisten ohjausjärjestelmien yhdistäminen avaa valmistajille ja käyttäjille uusia mahdollisuuksia. HFC-aineita käyttävissä pumpuissa erityistä ovat muun muassa pitkä käyttöikä ja toistotarkkuudeltaan erittäin hyvät ja dynaamiset ruiskuventtiilit. Niiden avulla voidaan parantaa koneiden tuottavuutta ja käytettävyyttä.

Käyttäjät voivat vähentää koneidensa energiankulutusta esimerkiksi nopeussäädettävällä Syntronix-pumppukäytöllä jopa 80 prosenttia. Samanaikaisesti ne vähentävät melutasoa. Komponentit ovat helposti integroitavissa uusiin konekonsepteihin ja yhdistettävissä toisiin moduuleihin. Tämän lisäksi asennusvalmiina toimitettavilla automaatioratkaisuilla voidaan lyhentää asennusaikoja.


Muovikoneilla voidaan valmistaa paitsi lähes loputon määrä erilaisia yksinkertaisia perussovelluksia myös suuria monista komponenteista koostuvia osia. Paitsi menetelmät myös laaja käyttöskaala luovat perusedellytykset. Jokainen valmistaja voi näistä yleisistä vaatimuksista käsin määrittää oman erityisen tarveprofiilinsa. Bosch Rexrothin valikoima ulottuu erittäin tarkasti konfiguroitavista hydrauliikkakomponenteista ja sähkökäyttöisistä voimansiirtotekniikoista toiminnoiltaan parametrisoituihin moduuleihin ja eri teknologioita hyödyntäviin järjestelmäratkaisuihin. Saat kaikki voimansiirtojärjestelmät ja toimintalaitteet samalta valmistajalta. Etusi: Rexrothin eri komponentit toimivat täydellisesti yhteen.


Hydrauliikan sähköistämisen ansiosta Bosch Rexrothin valikoimaan kuuluvat hybridikäyttöiset ja täysin sähköistetyt muovi- ja painevalukoneet. Valmistajat 80 maassa voivat luottaa kokemukseemme eri teknologioiden alalla ja kehittää tuotantoaan yhä joustavammaksi ja taloudellisemmaksi.