Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Maa- ja metsätalouskoneet

Content

Nostolaitteiden sähköhydraulisesta säädöstä (EHR) paineen alennuksen hallintaan (PRC): Bosch Rexrothin maa- ja metsätalouskoneteknologiaa

– Sähköhydrauliset ratkaisut täsmällisempään maatalouteen

– Hydrauliset käytöt säästävät maaperää ja vähentävät polttoaineen kulutusta

– Automatisoidut vaihteistot lisäävät tuottavuutta ja käyttömukavuutta

Maa- ja metsätalouskoneet
 
 

Nykyään maapallolla elää yli seitsemän miljardia ihmistä – ja väkiluku on kasvussa. Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan elintarviketuotantoa on siksi kasvatettava noin 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (11/2011). Viljelyalaa ei tosin enää voida paljon laajentaa. Siksi olemassa olevia resursseja on hyödynnettävä kestävästi ja tehokkaasti. Tähän tarvitaan uudenaikaisia maa- ja metsätalouskoneita. Bosch Rexroth toimittaa uudenaikaisia moottoreita ja säästeliästä työstöhydrauliikkaa sekä laitteistoja ja ohjelmistoja työkoneiden sähköiseen ohjaukseen.


Maa- ja metsätalouskoneiden asiantuntijamme laativat yhdessä asiakkaiden kanssa yksilöllisiin tarpeisiin sovitettuja voimansiirto- ja ohjausratkaisuja. Näiden ratkaisujen pohjana ovat lujat ja luotettavat tuotteet kuten hammaspyöräpumput ja säädettävät pumput, säteismoottorit, ohjausaggregaatit, ohjausyksiköt ja sähköiset ohjauslaitteet.


Täsmäviljely on keino lisätä maatalouden tehokkuutta. Täsmäviljelylle on tyypillistä elektronisen ohjauksen tehostetumpi käyttö. Esimerkiksi nostolaitteiden sähköhydraulinen säätö EHR mahdollistaa maaperän työstön kulloinkin parhaiten soveltuvalla tavalla. Lisäksi se helpottaa huomattavasti maatalouskoneen käyttöä. Bosch Rexroth toimittaa kaikki nostolaitteiden sähköhydraulisen säätötekniikan osat: ohjainlaitteet, säätöventtiilit, käyttöelementit ja sensorit.

Nostolaitteiden sähköhydraulisen säätötekniikan ohella myös automatisoidut vaihteistot ja portaattomat automaattivaihteistot (CVT) lisäävät työskentelymukavuutta. Lisäksi portaattomilla automaattivaihteistoilla saadaan parempia tuloksia, voidaan vähentää polttoaineen kulutusta ja parantaa tuottavuutta. Bosch Rexroth toimittaa teknologiaan tarvittavat osat ja ohjelmistot.


Maaperää säästävien viljelymuotojen suosiminen ja paremman käyttömukavuuden vaatimukset vaikuttavat myös maanviljelykoneille asetettaviin vaatimuksiin. Koneiden on paitsi kuljettava kulloinkin työstettävällä maaperällä optimaalisesti kaikissa sääoloissa, myös oltava kustannuksiltaan edullisia, kompakteja ja helppokäyttöisiä. Tämän vuoksi Bosch Rexroth on kehittänyt paineen kevennyksen hallintajärjestelmän. Kyseinen hallintajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön kaikenlaisissa etunostolaitteilla varustetuissa maanviljelykoneissa kuten niitto- ja karikkeenlevityskoneissa.


Paikallisen kehitystyön ja tuotannon ansiosta Bosch Rexroth on perinteisten markkinoiden kuten Yhdysvaltojen ja Euroopan ohella läsnä myös muilla markkinoilla. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa syntyvät tuotteet, jotka vastaavat paikallisten markkinoiden vaatimuksia ja tarpeita.