Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Aurinkoenergialaitteet

Taloudellista aurinkosähköä: Bosch Rexroth tarjoaa aurinkoenergiasektorille joustavia ja pitkäikäisiä ratkaisuja


– Automatisointiratkaisut aurinkoenergian hyödyntämiseen

– Aurinkopaneelien kannatinjärjestelmät

– Aurinkopaneelien suuntauksen ohjausjärjestelmät

Aurinkoenergialaitteet
 
 

Aurinkoenergiasektorilla kustannukset ovat keskipisteessä. Tämä koskee niin aurinkopaneelien valmistusta kuin paneelien kannatinjärjestelmiä, asennusta ja suuntauksen ohjausjärjestelmiäkin. Bosch Rexroth tarjoaa yleisiä ja erittäin tarkkoja voimansiirto- ja ohjausratkaisuja sekä asennusjärjestelmiä, joilla voidaan laskea kokonaiskäyttökustannuksia ja samalla vahvistaa kilpailukykyä arvoketjun kaikissa vaiheissa.


Automatisointiratkaisut aurinkoenergian hyödyntämiseen

Piikiekkojen sahauksesta, asettelusta ja laminoinnista siirtoon – sähköenergian tuotantoprosessissa on monia vaiheita. Tuotannossa valmistuslinjan kaikkien vaiheiden on toimittava yhteen. Bosch Rexrothin ohjausjärjestelmillä voidaan taata paras mahdollinen tuottavuus. Ohjausjärjestelmissä tiedonvaihto tapahtuu automatisointiväylän kautta reaaliajassa. Paneelien korkea käyttöaste saavutetaan järjestelmien yhtenäisten toiminta- ja huoltoperiaatteiden sekä kunnon seurannan ja sertifioidun turvallisuustekniikan avulla.

Rexrothin hyväksi osoittautunut kuljetustekniikka mahdollistaa aurinkopaneelien varovaisen ja tärinättömän kuljetuksen.


Aurinkopaneelien kannatinjärjestelmät

Aurinkopaneelien kannatinjärjestelmissä tärkeitä tekijöitä ovat yksinkertainen asentaminen, helppokäyttöisyys ja pitkä käyttöikä. Bosch Rexroth toimittaa asennustelineitä ja paneelien kannattimia ohutkalvoista ja kiteisestä piistä (c-Si) valmistettuja kennoja käyttäviin aurinkosähkövoimaloihin – 30 vuoden asennusteknisellä kokemuksella. Ratkaisuihin kuuluvat vain muutamista osista koostuva kannatinjärjestelmä sekä itse kehitetty paneelien työntötekniikka, joka lyhentää asennusaikoja huomattavasti.

Aurinkopaneelien suuntauksen ohjausjärjestelmät

Aurinkotermiset voimalat sijaitsevat usein alueilla, joilla vallitsee karu aavikkoilmasto. Meren läheisyydessä olosuhteita vaikeuttaa lisäksi ilman korkea suolapitoisuus, joka nopeuttaa ruostumista. Tämä on suuri haaste myös paneelien suuntaukseen tarkoitettujen ohjausjärjestelmien voimansiirtokomponenteille . Bosch Rexroth on kyennyt osoittamaan automatisointiratkaisujensa luotettavuuden ja pitkäkestoisuuden monissa menestyksekkäissä hankkeissa.


Näihin ratkaisuihin lukeutuvat esimerkiksi taukojen aikana sammuvien paneelikourujen säätämiseen soveltuvat energiaa säästävät hydrauliikkasylinterit. Teollisuudessa hyväksi osoittautuneet vaihtoventtiilit ohjaavat toimintalaitteita luotettavasti ja tarkasti yli 10 miljoonassa tuotantosyklissä. Anodisoidut alumiiniosat, monikerroksiset lakatut teräsosat, pölyltä suojattu sähkömoottori sekä monet muut älykkäät yksityiskohdat huolehtivat siitä, että kaikki osakokonaisuudet kestävät pitkiä aikoja vaikeimmissakin olosuhteissa.


Bosch Rexrothilla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus uusiutuvan energian alalla ja sen tutkimuksessa ja kehityksessä. Tästä kumpuava tarkkuus ja luotettavuus muodostavat tärkeän edellytyksen aurinkosähköjärjestelmien taloudelliselle valmistukselle ja käytölle ja näkyvät Bosch Rexrothin useissa eri ratkaisuissa kuten automatisoinnissa sekä paneelien suuntauksen ohjaus-, kannatin- ja asennusjärjestelmissä. Näin voimme luoda dynaamisen aurinkosähkösektorin asiakkaillemme kilpailuetuja.