Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Pakkaus ja prosessointi

Jatkuvaan liikkeeseen: Bosch Rexroth tekee pakkauskoneiden automatisoinnista modulaarista ja joustavaa.


– Lyhyemmät markkinoilletuloajat ja pienempi suunnittelupanos

– Parempi koneiden toimivuus

– Varmista kilpailuetusi markkinoilla

Pakkaus ja käsittely
 
 

Yhä enemmän yksityistalouksia, yhä vähemmän aikaa arjessa: Siksi kuluttajat vaativat käteviä pakkauksia, jotka helpottavat esimerkiksi ruoan mukaan ottamista. Samanaikaisesti toivotaan markkinoillla saatavilla olevien tuotteiden suurempaa valikoimaa. Kulutustavarateollisuuden valmistajien on siksi kyettävä tuottamaan yhä pienempiä eriä taloudellisesti ja tuomaan niitä yhä nopeammin markkinoille. Koneenrakennus vastaa tähän lyhentämällä markkinoilletuloaikoja muun muassa vähentämällä teknistä suunnittelupanosta. Tällaisten haasteiden edessä oleville asiakkailleen Bosch Rexroth tarjoaa automatisointiosaamistaan.


Pakkauskoneiden liikkeenohjaus on useimmiten hyvin pitkällevietyä – niiden on suoritettava synkronisia ja erittäin dynaamisia prosesseja. Bosch Rexroth tarjoaa tässä muodossaan markkinoilla ainutlaatuisen automatisointiratkaisun. Keskeisen elementin muodostavat säädettävät liikkeenhallinnan ohjaukset sisäänrakennettuine robotteineen sekä erilaisia järjestelmiä hyödyntävät servomoottorit. Ne ulottuvat yksiakselisista moniakselisiin ratkaisuihin ja kytkentärasiaan keskitetyistä käyttöelementeistä hajautettuihin käyttöelementteihin (IndraDrive Mi).

Voidakseen reagoida joustavasti markkinoiden vaatimuksiin monet asiakkaamme investoivat modulaarisiin pakkauskoneisiin. Modulaariset konekonseptit voidaan täydellisesti toteuttaa Bosch Rexrothin ratkaisuilla: Ohjelmistomalli – GAT (Generic Application Template) – helpottaa ohjelmistojen modulaarisuuden toteuttamista huomattavasti. Hajautetulla IndraDrive Mi -servokäytöllä sähköisten osien modulaarisuus voidaan toteuttaa hyväksi todetuilla teknisillä ratkaisuilla. Avoimia rajapintoja hyödyntävät ja maailmanlaajuiset standardit täyttävät konemoduulit voidaan integroida koneisiin ja laitteisiin helposti myös jälkikäteen.


Sekä käyttö- että investointihyödykkeiden valmistajat investoivat lisääntyvässä määrin niin kutsuttuihin BRICS-maihin sekä Kaakkois-Aasiaan. Tämä lisää odotuksia paikan päällä olevista tavarantoimittajista: Bosch Rexrothilla on yli 30 vuoden kokemus painatus- ja pakkauskoneiden automatisoinnissa, ja sillä on alan asiantuntijoita yli 80 maassa. Asiantuntijaverkostomme ansiosta jokainen sovelluksia koskeva ongelma on ratkaistavissa ja voimme tukea asiakkaitamme tuotteiden kehittelyvaiheesta aina käyttöönottoon asti. Lisäksi meillä on noin 2000 huollon ammattilaista maailmanlaajuisesti. Lähes kaikki tuotteemme ovat olleet markkinoilla vähintään 25 vuotta. Tämä tuo investointeihin varmuutta.