Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Koneturvallisuus

Koneturvallisuuden älykäs ja taloudellinen toteutus: Bosch Rexrothin eri teknologioiden asiantuntemus takaa sen, että kaikki komponentit toimivat turvallisesti yhdessä

– Safety on Board -turvallisuusratkaisut: riskiarvioinnista käyttöönottoon ja työntekijöiden koulutukseen
– Pienin mahdollinen kehitystarve ja pienimmät mahdolliset elinkaarikustannukset
– Suurin mahdollinen tuottavuus turvallisuudesta vähääkään tinkimättä

Koneturvallisuus
 
 

Turvallisuusnäkökohdat kuuluvat kone- ja laitteistorakentamisen suuriin haasteisiin maailmanlaajuisesti. Valmistajien ja käyttäjien on noudatettava kansainvälisiä ja paikallisia perustavanlaatuisia normeja ja lainsäädäntöä. Siten esimerkiksi toiminnallista turvallisuutta koskeva ISO 13849 ja Euroopan unionin konedirektiivi 2006/42/EY vaikuttavat yksittäisten teollisuudenalojen ja käyttöalueiden turvallisuuskonsepteihin. Koneen pääsy eri markkinoille on riippuvainen erilaisten määräysten noudattamisesta ja vaatimusten täyttymisestä. Voimansiirto- ja ohjausteknologioiden tarjoajana Bosch Rexroth löytää sopivan ratkaisun kulloisiinkin vaatimuksiin.

Jotta koneelle asetetut turvallisuusvaatimukset olisivat helpommin ja tehokkaammin täytettävissä, Bosch Rexroth tarjoaa Safety on Board -turvallisuusratkaisuja: Tämä konsepti sisältää riskiarvioinnin, turvallisuuskonseptien kehittämisen, soveltuvien komponenttien valitsemisen ja niiden soveltamisen koneeseen, koneen käyttöönottamisen ja työntekijöiden kouluttamisen. Bosch Rexrothilla on käytössään teknologioiden rajat ylittävä asiantuntemus. Olipa kyse sähkötekniikasta, hydrauliikasta, mekaniikasta, pneumatiikasta, yksittäisistä komponenteista tai järjestelmistä ymmärrämme vaatimuksesi ja työstämme sen pohjalta soveltuvan turvallisuusratkaisun. Työstämme yrityksellesi optimaalisen laitekomponenttien, ohjelmistoratkaisujen ja huoltopalvelujen yhdistelmän.

Henkilöiden turvallisuudelle ja laitteiden suojaukselle asetettujen normien vaatimusten mukaisuus ei kuitenkaan saa olla tuottavuuden tiellä. Turvallisuustekniikalla voidaan saavuttaa maksimaalinen tuottavuus ja teho vain, mikäli se ei ole koneen käyttäjän esteenä. Koska turvallisuustekniikat on jo integroitu voimansiirto- ja ohjausjärjestelmiin, täytäntöönpano on helppoa ja nopeaa. Älykkäät ohjelmistomoduulit yksinkertaistavat vakiointia. Ja koneen käyttöönotto sujuu tällöin nopeammin. Lisäksi vapaasti valittavat väyläjärjestelmät takaavat uusien ja jo käytössä olevien komponenttien moitteettoman yhteentoimivuuden. Siten asiakkaamme voivat hyötyä optimoiduista teknisistä ratkaisuista uusissa laitteistoissa sekä mahdollisimman vähäisistä käytössä olevien laitteistojen muutoskustannuksista. Rexrothin komponentit ovat käytössä luotettavia ja kestävät koneen koko elinkaaren ajan.

Erityisesti kehitellyt, integroidut Safety on Board -turvallisuusratkaisut tekevät koneiden ja koneiden käyttäjien vuorovaikutuksesta optimaalisen. Tämä on mahdollista, sillä Bosch Rexroth hallitsee mitä erilaisimpien ohjausteknologioiden älykkään yhteentoimivuuden ja ymmärtää täsmälleen, mitä käyttäjät laitteistoilta odottavat. Tällöin sillä, missä päin maailmaa kone tulee käyttöön, ei ole merkitystä. Rexroth noudattaa kansainvälisesti voimassa olevia normeja ja tukee asiakkaitaan myös paikallisten teknisten vaatimusten noudattamisessa.