Finland

Valitse sijainti

CytroBox

CytroBox

Älykäs, energiatehokas ja kompakti ratkaisu hydraulisiin tarpeisiisi!

CytroBox

CytroBox on älykäs, energiatehokas, kompakti ja hiljainen hydraulikoneikko, joka eroaa modernin moduulirakenteensa, liitettävyytensä ja säädettävyytensä ansiosta perinteisestä teknologiasta. CytroBoxin tehoalue ulottuu 7,5 kW:sta 30 kW:iin ja se yhdistää järkevästi nopeussäätöisen synkronisen moottorin ja aksiaalisen mäntäpumpun tehokkaaksi energiaa säästäväksi voimanlähteeksi.

CytroBoxin suunnittelussa hyödynnetyllä CFD-simulaatiolla optimoidun öljynvirtauksen ja ilmanpoiston avulla tarvittavan säiliön öljytilavuus pienenee 75 prosentilla 600 litrasta vain 150 litraan. CytroBox on todella hiljainen melutason jäädessä alle 75 dB:n. Tämän mahdollistavat laitteiden äänieristetty kotelointi kompaktiin kaappiin sekä polymeeri-betoniperustus, joka eristää pumppumoottorin synnyttämää rakenteellista melua.

Lisätietoa Connected Hydraulics -ratkaisuista löydät täältä.


Älyä ja tehoa hydrauliikkaan

Videolla Jimi Lammi esittelee hydrauliikan ja sähkökäyttöjen parhaat ominaisuudet yhdistävän CytroBoxin.

CytroBox esite

Haluatko lisätietoja CytroBoxista?

Lataa esite.

LATAA

ENERGIATEHOKAS

Uusi CytroBox nostaa tuotantotehon korkeammalle tasolle. Hydraulikoneikkojen uusi sukupolvi keskisuurelle tehoalueelle vakuuttaa älykkäillä ominaisuuksillaan. Öljyn tuotto ja paine optimoidaan juuri tarvittavan suuruiseksi taajuussäädetyn synkronimoottorin ja aksiaalimäntäpumpun avulla. Se tekee koneikoista vastaavia perinteisiä kokoonpanoja huomattavasti tehokkaampia.


Uuden sukupolven koneikko

Keskisuuren tehoalueen (7,5–30 kW) sovelluksiin tarkoitettujen hydraulikoneikkojen uusi sukupolvi nostaa tuotestandardit uudelle tasolle.

Älykäs yhdistelmä

Monitoiminen hydraulikoneikko vakuuttaa älykkäillä ominaisuuksillaan, kuten automaattisesti säätyvällä tuotolla, koneikon tilan valvonnalla sekä helpolla liitettävyydellä. Lyömättömät ominaisuudet ja suorituskyky taataan servomoottorin, pumpun ja tarpeeseen perustuvan tuoton avulla.

Säätyvänopeuksinen pumppukäyttö

Säätönopeuksisen pumppukäytön ennakoiva ohjaus sovittaa koneikon energiatuoton käyttötarpeen mukaan. Pumpun nopeutta lasketaan osittaisella kuormalla tai kuormittamattomana ja nostetaan kuormitettuna nopealla vasteella.

Pienempi energiankulutus

Säätönopeuksisten pumppukäyttöjen avulla saavutetaan jopa 80 %:n energiasäästöt jatkuvakäyttöisiin koneikkoihin verrattuna.

KOMPAKTI

Tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi laitevalmistajat tarvitsevat uusia älykkäitä koneita ja hydrauliikkakäyttöjä, joita voidaan asentaa joustavasti ja tilaa säästäen. Juuri siksi CytroBox yhdistää kaikki toiminnot yhteen kaappiin. Monitoimisessa koneikossa uudenaikainen ja kompakti muotoilu yhdistyvät pieneen tilantarpeeseen.


Monitoiminen koneikko

Monitoimisessa Cytrobox-koneikossa uudenaikainen ja kompakti muotoilu yhdistyvät pieneen tilantarpeeseen. Innovatiivinen muotoilukonsepti sisältää myös optimoidulla virtauksella ja ilmanpoistolla varustetun säiliön.

Pienempi öljytilavuus

CFD-simulaation avulla öljytilavuutta on saatu pienennettyä 75 % eli 600 litrasta vain 150 litraan. (CFD ="Computational Fluid Dynamics")

Tilaa säästävää servoteknologiaa

Servoteknologia myös säästää tilaa. Tehokkaat tasavirtamoottorit, jotka ovat pituudeltaan vain 400 mm ja leveydeltään 200 mm, ovat jopa 90 % pienempiä kuin vastaavat vaihtovirtamoottorit.

Parempaa dynamiikkaa ja energiatiheyttä

Servoteknologian etuja ovat myös aiempaa parempi dynamiikka ja energiatiheys.

Innovatiivinen vesijäähdytyskonsepti

Kompaktien komponenttiensa lisäksi innovatiivinen vesijäähdytyskonsepti tekee erillisistä jäähdytyslinjoista tarpeettomia.

Joustava ja tilaa säästävä

Uudessa hydraulikoneikossa kaikki nämä toiminnot on sisällytetty kompaktiin ohjauskaappiin. Sen ansiosta CytroBox voidaan integroida olemassa oleviin tuotantolinjoihin joustavasti ja tilaa säästävästi.

VERKOTTUNUT

Hydrauliikka ja esineiden internet kohtaavat – Integroitu CytroConnect-IoT-palvelu takaa erinomaisen saatavuuden ja ehkäisee suunnittelemattomia seisakkeja. Sen avulla käyttäjät voivat valvoa toimintatiloja ja suunnitella huoltotoimia kustannustehokkaasti. Huoltohenkilöt voivat täydentää CytroBoxin automaattista tilanseurantaa myös lisäosina tarjottavilla ratkaisuilla. Käyttöperusteisesti laskutettaviin ratkaisuihin kuuluu IoT-analyysityökaluja, joista veloitetaan kuukausimaksu.


CytroConnect Monitor

CytroConnect Monitorin avulla käyttäjät pääsevät aina helposti käsiksi kaikkiin CytroBoxiin liittyviin tietoihin. Kerätyt tiedot siirretään selainpohjaiseen CytroConnect Monitor -verkkokäyttöliittymään Multi-Ethernet- tai 4G-LTE-yhteyden kautta. Näin käyttäjät voivat pysytellä ajan tasalla toimintatilasta ja keskeisistä tilatiedoista minkä tahansa päätelaitteen avulla (tabletti, älypuhelin tai PC). Heti käyttövalmis palvelu on maksuton, eikä sen käyttö edellytä ylimääräisiä asennustöitä. CytroBox Connect sisältyy CytroBox-laitteiston vakiotoimitukseen.

CytroConnect Maintain

CytroConnect Maintain on tarkoitettu laitteiston luetettavuuden ja käyttöiän kannalta tärkeimpien seikkojen (hydrauliöljyn ja käyttöyksikön) analysointiin ja arviointiin. Yksityiskohtaiset tiedot servomoottorin nopeuden ja virtauksen välisestä yhteydestä auttavat havaitsemaan mahdolliset järjestelmävuodot. Moottoritietojen ja käyttöpaineen välisen korrelaation perusteella taas voidaan tehdä päätelmiä käytön toiminnasta. Vuoto-, lämpötila-, pinnantaso-, hiukkas-, vesi- ja happianturit tarjoavat lisätietoja käyttötilan diagnosointiin.

CytroConnect Predict

CytroConnect Predict tuottaa ennakoivaa järjestelmäanalyysiä, jolla pyritään takaamaan paras mahdollinen käyttövarmuus. Poikkeaman ilmetessä järjestelmä laskee automaattisesti kyseisen komponentin odotetun käyttöiän ja lähettää käyttäjälle välittömästi push-viestin. Näin käyttäjä voi kirjata ennakoivia huoltotoimia huoltosuunnitelmaansa jo etukäteen optimaalisen käyttövarmuuden varmistamiseksi.

PIenempi energiankulutus

Säätönopeuksisten pumppukäyttöjen avulla saavutetaan jopa 80 %:n energiasäästöt jatkuvakäyttöisiin koneikkoihin verrattuna.

HILJAINEN

Energiatehokkaamman tuotannon ohella valmistajien olisi syytä kiinnittää huomiota myös laitteistojen ja menetelmien melutason madaltamiseen.


Melua vaimentavaa teknologiaa

Useiden maiden lainsäädännön mukaan päiväkohtainen keskimääräinen äänenpaine ei saa olla suurempi kuin 80–85 dB (A) eikä huippupaine saa olla korkeampi kuin 135 dB. Uuden hydraulikoneikon melutaso on selvästi näiden raja-arvojen alapuolella.

Komponenttien kompakti sijoittelu

Sisäänrakennetut äänenvaimennusmateriaalit ja kompakti rakenne, jossa kaikki komponentit on sijoitettu yhteen koteloon, vaimentavat tehokkaasti ilman välityksellä kulkeutuvaa melua. Tämä estää äänen vuotamisen laitteiston ulkopuolelle. Rakenteellisten melupäästöjen vähentämiseksi pumppumoottorikokoonpano on kiinnitetty vaimentavaan polymeeri-betoniperustukseen. Kiinnitykset, jotka yleensä välittävät melua säiliöön, on poistettu kokonaan.

Matala melutaso myös täydellä kuormalla

Polymeeriä ja betonia sisältävästä yhdistelmämateriaalista valmistettu perustus lisää inertiaalimassaa, joten koneikon painopiste on aiempaa matalammalla Tämän ansiosta mahdollinen tärinä vaimennetaan tehokkaasti, ja hydraulikoneikon melutaso on aina alle 75 dB (A), jopa täydellä kuormalla. Vastaavien perinteisten koneikkojen keskimääräinen melutaso on yli 85 dB (A).

Vähäinen melusaaste

Matalan melutason ansiosta lisäsuojausta tarvitaan aiempaa vähemmän, mikä madaltaa melun vaimentamisen kustannuksia ja tekee työskentelystä aiempaa miellyttävämpää jopa hydraulikoneikon välittömässä läheisyydessä.