Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
20-05-2016

Turvalliset, testatut ja luotettavat ratkaisut hydrostattiseen ajovoimansiirtoon Bosch Rexrothilta

Työkoneen teho- ja nopeusalueesta riippuen Rexrothilla on tarjota 4 eri ratkaisua hydrostaattisen ajovoimansiirron toteuttamiseksi, jotka on esitetty kuvassa. Kaikista yksinkertaisin ”1+0” -järjestelmä on puhtaasti hydros- taattinen. Se koostuu sähköisesti ohjatuista A4VG-aksiaalimäntäpumpusta ja A6VM-aksiaalimäntämoottorista, RC-ohjaimesta ja DRC-ajovoimansiirto-ohjelmistosta. Tämä ratkaisu soveltuu parhaiten alhaisemman teho- ja nopeusalueen koneille.

Hydrostaattisen ajovoimansiirron nopeus- ja tehoaluetta on mahdollista laajentaa ottamalla sen rinnalla käyttöön myös mekaaninen vaihteisto. Rexrothin Shift on Fly- eli niin sanottu ”1+1”-järjestelmä mahdollistaa vaihteen vaihdon koneen ollessa liikkeessä. Tämä parantaa työkoneen tehokkuutta verrattuna tavalliseen järjestelmään, jossa työkoneen täytyy pysähtyä ennen vaihteen vaihtoa. SOF-järjestelmä koostuu sähköisesti ohjatusta A4VG-pumpusta, kaksiportaiseen SOF-vaihteistoon kytketystä sähköisesti ohjatusta A6VM-moottorista, RC-ohjainyksiköstä ja DRC-ohjelmistosta.

Rexrothin ”2+1”-järjestelmässä kaksi hydraulimoottoria on kytketty summausvaihteistoon, joka mahdollistaa työkoneen ajonopeuden ja momentin portaattoman säädön. Moottoreista yksi on yleensä sähköisesti säädetty ja toinen kiinteä, mutta myös kaksi säädettävää moottoria ovat mahdollisia. Järjestelmän pumppuna on sähköisesti ohjattu A4VG. Koko järjestelmää ohjataan Rexrothin RC-ohjaimeen asennetun DRC-ohjelmiston avulla. ”2+1” -järjestelmä parantaa ajovoimansiirron hyötysuhdetta varsinkin korkeilla nopeuksilla ja mahdollistaa tavalliseen järjestelmään verrattuna noin 20 prosentin polttoaineensäästön.

Työkoneen teho- ja nopeusalueen kasvaessa voidaan hydrostaattisen ja mekaanisen ajovoimansiirron edut parhaiten yhdistää käyttämällä Rexrothin ja vaihdevalmistaja Danan yhteistyössä kehittämää Hydromechanical Variable Transmission-järjestelmää. HVT-järjestelmässä alhaisilla nopeuksilla työkoneen ajovoimansiirto toimii täysin hydrostaattisesti mahdollistaen työkoneen tarkan ja tehokkaan toiminnan. Nopeuden kasvaessa lisää järjestelmä automaattisesti mekaanisen voimansiirron osuutta. Maksiminopeudella ajettaessa voimansiirto on toteutettu puhtaasti mekaanisesti, joka takaa parhaan mahdollisen hyötysuhteen ajettaessa pidempiä matkoja. HVT-vaihteeseen on integroitu sähköisesti ohjatut A4VG-pumppu sekä A6VM-moottori. Yksikköön on myös mahdollista liittää ulkoisia hydaulipumppuja aputoimilaitteita varten.

Rexrothin kehittämä Hydraulic-Start-Stop-järjestelmä pienentää työkoneiden polttoaineenkulutusta ja aiheuttamaa melua koneen ollessa pysähdyksissä. Järjestelmä sammuttaa työkoneen dieselmoottorin pysähdyksen aikana. Moottorin uudelleen käynnistämisessä käytetään normaalin työsyklin aikana paineakkuihin talteen otettua hydraulista energiaa. HSS-järjestelmää ohjataan Rexrothin DRC-ohjelmiston avulla. Se mahdollistaa jopa 2000 litran polttoainesäästöt koneen käyttöiän aikana. Tämä ymmärrettävästi alentaa myös loppukäyttäjän käyttökustannuksia huomattavasti.

Kaikki yllä mainitut järjestelmät ovat turvallisia, testattuja ja luotettavia ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista saavuttaa selviä säästöjä koneiden käyttö- ja valmistuskustannuksissa sekä pienentää ympäristölle haitallisia päästöjä. Parhaiten soveltuva ratkaisu riippuu useista eri seikoista ja se täytyy valita aina tapauskohtaisesti. Rexroth auttaa mielellään sopivan järjestelmän valinnassa.

 

Search


Yhteydenotto

Atte Nikkinen
Lumpeenkatu 2
33900 Tampere
Puhelin 010 3441 561
atte.nikkinen@boschrexroth.fi