Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
09-09-2016

Sähköisesti ohjattu ajovoimansiirto 530bar painetasoon asti

Rexrothin uusi A4VG 35-sarja täyttää jo nyt sähköisesti ohjatun ajovoimansiirron tulevat tarpeet integroitujen antureiden ja korkeamman paineen keston vuoksi. Näiden ominaisuuksien ansiosta uudet pumput mahdollistavat moottorin ja liikkuvan työkoneen ohjauksen yhdistämisen entistä paremmin. Huolimatta siitä, että käytetäänkö pumppuja yksittäisinä komponentteina tai osana optimoiduista hydraulimoottoreista ja Rexroth ajovoimansiirto-ohjelmistosta koostuvaa järjestelmää, ne vähentävät uusien ajovoimansiirtokonseptien suunnitteluaikaa ja – kustannuksia.

Tulevaisuuden suunta on selkeä. Kompaktien työkoneiden valmistajat haluavat uusia sähköisesti ohjattuja ajovoimansiirtoratkaisuja korkeammilla painetasoilla. Tavoite on pienentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä parantaen samalla koneen ajettavuutta. Toimintojen siirto ohjelmistoon luo myös mahdollisuuden yksinkertaistaa koneen kokoonpanovariaatioita. Erilaiset asiakastarpeet on mahdollista toteuttaa samoilla komponenteilla.

Uusi A4VG 35-sarja on suunniteltu täyttämään nämä tulevaisuuden ajovoimansiirron tarpeet. Rexrothin tuotekehittäjät ovat integroineet pienikokoisiin pumppuihin laajan anturoinnin, joka yksinkertaistaa suljetun piirin ajovoimansiirron ohjauksen sähköistämistä. 400bar käyttöpaine yhdessä 530bar huippupaineen kanssa vastaa koneenrakentajien vaatimukseen korkeammasta painetasosta. Uudet pumput on kehitetty 32-sarjan teknologian pohjalta, ja saatavilla ovat koot 40, 56, 71 ja 90cc. Uudet pumput on optimoitu pohjautuen kuormitussyklitietoihin, ja tällä tavalla on saavutettu kompakti koko ja korkea tehotiheys.

Yhdessä energiatehokkaiden Rexroth A6VM -hydraulimoottoreiden ja uuden RC-ohjaimeen kehitetyn DRCA4x ajovoimansiirto-ohjelmiston kanssa, Rexroth tarjoaa kokonaisjärjestelmän ajovoimansiirtosovelluksiin. Järjestelmän komponentit on suunniteltu toimimaan yhdessä ja ohjelmistosta löytyy kaikki tarvittavat perustoiminnot valmiina. Tällä tavalla suunnitteluaika- ja kustannukset pienenevät, koska useimmissa tapauksissa monimutkaista ohjelmointia ei tarvita. Yhdessä koneenrakentajan kanssa jää tehtäväksi ainoastaan sovellukseen parhaiten sopiva parametrisointi.

 

Search