Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
08-03-2018

Bosch Rexroth julkaissut markkinoita mullistavan viidennen sukupolven PWR-suodatinmateriaalin

Hydrauliikkajärjestelmien vikaantumattomuuden kannalta optimaalinen suodatus on välttämätöntä. Kaikista hydraulijärjestelmien vikaantumisista noin 80%:ssa syynä on epäpuhtaudet. Likapartikkelit ovat yleensä niin pieniä, ettei niitä erota ihmissilmällä. Rexrothin kehittämä viidennen sukupolven uusi suodatinmateriaali poistaa nämä likapartikkelit luotettavasti. Uudessa PWR-suodatinmateriaalissa on myös parannettu liankeruukapasiteettia, jonka ansiosta myös suodatinelementtien käyttöikä järjestelmässä kasvaa ja tätä kautta kulut alenevat.

Perustuen maailman johtavaan hydraulivalmistajan kattavaan kokemukseen ja tietotaitoon sovelluksista sekä viimeaikaisten materiaali- ja virtaustieteiden tarkentuneiden analyysien ansiosta Rexroth on kehittänyt täysin uuden ja markkinoita mullistavan PWR-suodatinmateriaalin. Suodatinelementtien tehokkuutta kuvaava erotusarvo, joka kertoo elementtien kyvyn sitoa tietyn kokoisia partikkeleita, on uudessa PWR-suodatinelementissä erittäin suuri. ISO 16889 standardin mukaisesti mitattuna ß-arvot ovat yli 200 riippuen suodattimen nimellisestä suodatusasteesta. Tämä näkyy käyttäjille ennen kaikkea puhtaan hydrauliöljyn kautta lyhentyneinä seisakkiaikoina.

Suodatustason paranemisen lisäksi uusi materiaali lisää elementtien liankeruukapasiteettia. Verrattuna edellisen sukupolven suodatinmateriaaliin, uusi materiaali pystyy keräämään jopa 50 % enemmän partikkeleita ja tätä kautta lisää suodattimen elinikää järjestelmässä muuttumattomissa olosuhteissa. Tämä näkyy kuluttajille vain kolmena suodatinelementin vaihtona vanhan sukupolven elementin neljän sijaan samana järjestelmän käyttöaikana.

Rexroth käyttää uusia viidennen sukupolven suodatinelementtejä vakiona kaikissa suodattimissaan.

 

Search


Yhteydenotto

Jari Peltonen
Ansatie 6 b
01740 Vantaa
jari.peltonen@boschrexroth.fi