Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
10-10-2019

CytroPac ja CytroBox – Uudentyyppisten hydrauliikkakoneikoiden vallankumous

Kompakti koko on mahdollistettu kyseenalaistamalla vanha tapa varata öljysäiliöön reilusti kokoa öljyn asettumisen, epäpuhtauksien ja partikkeleiden erottumisen sekä ilmanpoiston vuoksi. Säiliöt on suunniteltu uudelleen MyCro-optimointiohjelmistolla huomioiden nämä vaatimukset, joka on johtanut tilavuuksien radikaaliin n. 75-80 % pienenemiseen. CytroPacin osalta perinteisen koneikon vaatima 100 litran tilavuus on puristettu 20 litraan ja CytroBoxin tapauksessa 600 litran säiliön korvaamiseen riittää 150 litran säiliö. Säiliöiden painot ovat keventyneet n. 80% osin myös kevyempien muovipohjaisten säiliömateriaalien ansiosta. Pienempien öljymäärien ansiosta merkittäviä säästöjä syntyy öljyn hankinta- ja vaihtokustannuksissa. Koneikkojen moottoreiden ja pumppujen sijoitus pystyasentoon integroituna säiliöiden yhteyteen mahdollistaa koneikkojen sijoituksen pieneen tilaan lähelle prosessia ja konetta. Lattiapinta-alaa vapautuu muuhun käyttöön.

Hiljaisuus on yksi näiden koneikkojen miellyttävimmistä ominaisuuksista. Pienemmän CytroPacin melutaso jää alle 65 dB tasolle, koska pumppu ja moottori ovat sijoitettu ulkokuorien ja öljytilavuuden sisään niiden vaimentaessa ulospäin suuntautuvaa ääntä. Suuremman CytroBoxin melutaso jää alle 75 dB, koska hydrauliikkakaappi on akustisesti eristetty ja itse kaappi on rakennettu polymeeri-betoni materiaalista rakennetulle perustukselle vaimentaen ja eristäen lattian kautta ympäristöön säteilevän tärinän ja melun. Koneikkojen hiljaisuus mahdollistaa niiden sijoittamisen vapaammin esim. tiloihin, joissa työskennellään. Myös tarve kalliille erilliselle koneikkohuoneelle poistuu ja sijoitus voi olla lähellä konetta ja toimilaitteita, jolloin kustannussäästöjä syntyy lyhyemmistä putkituksista.

Energiatehokkuus ja energian säästö ovat nousemassa koko ajan tärkeämmiksi tekijöiksi teollisuudessa, jopa kilpailuvalteiksi. Näiden koneikkojen erinomainen energiatehokkuus on tulosta Rexrothin Sytronix-teknologian soveltamisesta. Integroitu paineanturi tarkkailee jatkuvasti prosessin tarvitsemaa painetta ja tuottoa ja moottoria/pumppua pyöritetään taajuusmuuttaja tai servokäyttö ohjattuna ainoastaan tarvittaessa ja juuri sitä vastaavaa nopeutta, joka riittää tarvittavan tuoton ja painetason saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Jos tuottoa ei tarvita pidemmän ajan kuluessa ohjautuu pumppu/moottori -yhdistelmä lepotilaan ja energiankulutus pienenee entisestään. Tällä ratkaisulla säästetään energiaa verrattuna perinteisiin 1500 rpm minuutissa tauotta jauhaviin moottori/pumppu-yhdistelmiin jopa 60-80 %.

Liitettävyys IoT-ympäristöön ja älykkäät valvontaominaisuudet ovat nykyaikaisen hydrauliyksikön ehdottomia vaatimuksia. Tieto öljyn lämpötilasta, öljypinnan korkeudesta, suodatuksen toiminnasta tai käytön tilasta jne. ovat helposti siirrettävissä ylempiin järjestelmiin perinteisesti langoitettuna tai multiethernet-väylällä. Halutessaan asiakas voi hankkia korkeamman tason version ja tällöin koneikot valvovat itseään ja antavat varoitukset ja hälytykset visuaalisesti koteloihin asennetuilla led-valoilla sekä sanomina verkkoa pitkin. Koneikot myös tarvittaessa pysäyttävät itsensä, jotta vältytään suuremmilta vaurioilta, esim. öljypinnan tason laskiessa liian alhaiselle tasolle. CytroBox mallissa koneikon online tilatiedot on mahdollista siirtää kätevästi esim. Padin tai kannettavan puhelimen webselaimen näyttöinä.

Edistyksellinen kunnonvalvonta voidaan laajentaa osaksi CytroBox-koneikkoa. Tällöin nopeata diagnosointia ja kunnossapitoa varten on käytettävissä järjestelmän laskettu kuntoindeksi sekä rajoittamaton datamäärä toiminnan optimointiin. Vielä pidemmälle mentäessa voidaan ennakoida ja aikatauluttaa öljyn ja suotimien vaihdot sekä tulevat huoltotarpeet pumpulle ja moottorille.

CytroPac ja CytroBox koneikot ovat modulaarisia tuotteita, jolloin koneikkojen määrittely ja hankkiminen on tehty ennennäkemättömän helpoksi. Kun prosessin vaatimat öljyn paine- ja tuottovaatimukset ovat selvillä, voidaan koneikko yksinkertaisesti mitoittaa ja konfiguroida helppokäyttöisillä työkaluilla. Asiakkaan ei tarvitse enää välittää säiliöiden mitoituksista ja materiaaleista, anturointien valinnoista, pumppujen ja moottoreiden mitoituksista, suodatuksien ja jäähdytyksien laskelmista eikä tarvittavista liitynnöistä. Tämä kaikki on valmiiksi mietitty ja koostettu kokonaisuudeksi ja näin ollen koneikon määrittelyssä ja suunnittelussa säästetään aikaa ja rahaa, jolloin resurssit ovat käytettävissä muihin tarpeisiin. Modulaarinen rakenne koostuu ennalta määritellyistä osakokonaisuuksista ja siten mahdollistaa näissä tapauksissa myös nopeat toimitusajat.

Cytro-perheen koneikot edustavat ratkaisuillaan ja korkeatasoisella automaatiollaan sekä liitettävyydellään tämän hetken teknologista huippua. Hiljainen käyntiääni yhdistettynä helppoon käyttöönottoon ja huolettomuuteen tekevät käyttäjien ja kunnossapidon työskentelystä miellyttävää ja helppoa. Tuoteperheen tarjonta tulee jatkossa monipuolistumaan ja laajenemaan, koska tällaisia ominaisuuksia ei ole ennen täysverisissä teollisuuden koneikoissa nähty.

 

Search