Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
08-10-2013

Paineilman kulutusta kannattaa tarkkailla jatkuvasti - Rexrothin uudet AF1-virtaustunnistimet mittaavat ilmankulutuksen ja optimoivat tehokkuuden luotettavasti

Paineilman kulutusta kannattaa tarkkailla jatkuvasti

Suuri taustavalaistu tunnistinnäyttö osoittaa järjestelmän virtausmäärän tai ilmankulutuksen.

AF1-sarjan virtaustunnistimet mittaavat järjestelmän virtausmäärän ja paineilman kulutuksen, ja auttavat siten optimoimaan energiatehokkuutta. Mittausten avulla voidaan havaita vuodot, joista järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle hälytyssignaalilla. Näin voidaan välttää energiahäviöt ja säästää kustannuksia. Käytettiinpä tunnistimia itsenäisenä laitteena tai yhdessä AS-sarjan huoltoyksiköiden kanssa, ne varmistavat tarpeen mukaisen paineilman syötön.

AF1-sarjan virtaustunnistimet vertailevat jatkuvasti järjestelmän todellisia arvoja asetettuihin prosessiarvoihin, jolloin käyttäjä voi luotettavasti ohjata virtausmääriä. Suurempaa ilmankulutusta aiheuttavat vuodot ja kuluneet osat havaitaan varhain. Tarpeettomasta kulutuksen lisääntymisestä tulee läpinäkyvää, ja kulutuksesta aiheutuvat kustannukset voidaan osoittaa asianomaisille kohteille.

Uudet AF1-tunnistinmoduulit havaitsevat virtausmäärän kahden sisäisen mittauspisteen välisen paine-eron perusteella. Kummassakin on kaksi PNP/NPN-kytkimen lähtöä ja yksi analoginen lähtö. Käyttäjä voi asettaa kytkentäpisteet näille kahdelle kytkimen lähdölle virtausmäärän, ilmankulutuksen tai paineen perusteella yksinkertaisen ja helppokäyttöisen ohjelmoinnin avulla. Analoginen lähtö osoittaa virtausmäärän arvon.

Kaikki mitattavat muuttujat voidaan valita ja näyttää taustavalaistulla näytöllä.

Käyttämällä sopivaa kokoonpanosarjaa AF1 voidaan koota itsenäiseksi laitteeksi tai integroida (ja jopa asentaa jälkikäteen) minkä kokoiseen AS-sarjan huoltoyksikköön tahansa.

 

Search


Yhteydenotto

Paivi  Muurasniemi
Lumpeenkatu 2
33900  Tampere
Puhelin +358 (10) 3441515
Paivi.Muurasniemi@boschrexroth.fi