Content
26-05-2015

Lisää tehoa ajovoimansiirtoon

Rexrothin uuden GFT 8000 -sarjan vaihteet mahdollistavat työkoneiden ajovoimansiirron suorituskyvyn kasvattamisen noin kymmenellä prosentilla. Sarjan modulaariseksi suunnitellut vaihteet täyttävät paljon liikkuvien koneiden tarpeet. Ne koostuvat kaksi- tai kolmeportaisesta planeettapyörästöstä sekä aksiaalimäntämoottorista. GFT 8000 -sarjan vaihteisiin on saatavilla myös integroitu jarru, joka vähentää asennustilan tarvetta ja täyttää tieliikenteeseen tarkoitetuille ajoneuvoille asetetut standardit maailmanlaajuisesti.

Paljon liikkuvien työkoneiden, kuten esimerkiksi ruiskutus- ja kuljetusajoneuvojen sekä asfalttikoneiden, ajo-ominaisuuksilla on suuri vaikutus koneen kokonaistuottavuuteen. Rexrothin uudessa GFT 8000 -ajovaihdesarjassa mekaaninen planeettapyörästö siirtää hydraulijärjestelmän välittämän tehon ajoneuvon pyörälle tai telaketjulle. Modulaariseksi suunnitelluissa vaihteissa on käytössä Rexrothin uusimman sarjan kiinteä tai säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntämoottori. Moottorit toimivat avoimessa ja suljetussa piirissä. Uusien moottoreiden korkeampi painetaso sekä suurempi maksimi kierrostilavuus yhdessä tarkoin mitoitetun kaksi- tai kolmeportaisen planeettatason kanssa nostavat vaihteiden suorituskykyä noin kymmenellä prosentilla. Tämä parantaa työkoneiden ajovoimansiirron suorituskykyä huomattavasti. Vaihtoehtoisesti koneen valmistajalla on tehon kasvun sijasta mahdollisuus siirtyä käyttämään pienempää vaihdetta, jolloin säästetään asennustilaa.

Vaihteisiin lisäoptiona saatava integroitu monilevyjarru vähentää vaihteen tarvitsemaa asennustilaa entisestään. Jarrun suunnittelussa on otettu huomioon työkoneiden käyttöolosuhteet. Se on suojattu hyvin esimerkiksi likaa ja pölyä vastaan. Tämä on erityisen tärkeää muun muassa ruiskutusajoneuvoissa. Yhdistettynä Rexrothin kehittämään High Level Braking –järjestelmään (HLB), dynaamisen jarrun avulla on mahdollista täyttää tiekelpoisille ajoneuvoille asetetut turvallisuusvaatimukset aina 50 km/h nopeuteen asti.

GFT8000 -sarja kattaa nimellismomenttialueen 10 kNm:stä aina 130 kNm:iin asti. Pilottiasiakkaiden kanssa suoritettujen kattavien testien jälkeen GFT 8000 -sarjan kaksi ensimmäistä kokoluokkaa ovat siirtyneet sarjatuotantovaiheeseen. Vaihteiden nimellismomentit ovat 20 kNm ja 30 kNm. Loput 7 kokoluokkaa tulevat sarjatuotantoon vielä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

GFT 8000 -sarjan modulaarinen rakenne mahdollistaa vaihteiden tärkeimpien ominaisuuksien kuten maksimivääntömomentin ja välityssuhteen valinnan tarkasti kulloiseenkin työkoneeseen sopivaksi. Rexroth toimittaa vaihteet valmiiksi kasattuina ja säädettyinä eikä asiakkaan tarvitse tehdä muuta kuin asentaa vaihde paikalleen.

 

Search


Yhteydenotto

Atte Nikkinen
Lumpeenkatu 2
33900 Tampere
Puhelin 010 3441 561
atte.nikkinen@boschrexroth.fi