Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
11-11-2015

Bosch Rexroth näyttämötekniikan asiantuntijana

Bosch Rexrothilla on pitkät perinteet näyttämötekniikassa. Olemme olleet mukana rakentamassa Euroopan suurimpia teattereita, sekä tekemässä haastavia näyttämömekaniikan modernisointeja vanhoihin, suojeltuihin teatteri- ja oopperataloihin. Suurimmat viime vuosina valmistuneet projektit ovat olleet Kölnin ooppera- ja teatteritalo, Tukholman Kungliga Operan, sekä massiivinen Bolshoi-teatterin modernisointi Moskovassa.

Näyttämötekniikka toimitetaan tyypillisesti kuhunkin teatteriin räätälöitynä kokonaisuutena asiakkaan erityisvaatimukset huomioon ottaen, jolloin toimitukseen saattaa kuulua kaikki lattiakoneistosta, tankonostimista ja verhoista näyttämön katteisiin. Tyypillisesti suurissa teatterisaleissa näyttämötekniikan kokonaisuus vaatii paljon suunnittelua sekä yhteistyötä muiden urakoitsijoiden kanssa. Huolellinen suunnittelutyö takaa myös koko tekniikan toimivuuden sekä mm. tilankäytön tehokkuuden näyttelijöiden suoritusta ja lavasteiden käytettävyyttä ajatellen. Vanhoissa ooppera- ja teatteritaloissa oman haasteensa saattaa tuoda vuosisatoja vanhat rakenteet ja mahdolliset suojelumääräykset. Näyttämömekaniikan osastomme Saksassa tekee suunnittelutyön, mutta projektinhoito sekä asennus ja käyttöönotto tehdään paikallisesti kussakin maassa luotettavia alihankkijoita käyttäen.

Hydrauliikka osana modernia näyttämötekniikkaa

Perinteinen näyttämömekaniikka koostuu erillisestä lattiakoneistosta, yläkoneistosta, sekä näiden ohjauksesta. Yläkoneisto käsittää tyypillisesti mm. näyttelijöiden liikuttelemiseen tarkoitetut pistenostimet, sekä lavasteille tarkoitetut ketju- ja tankonostimet ja mm. verhotangot, taustat, katteet sekä näiden ohjauksen. Lattiakoneistolla tarkoitetaan näyttämön alapuolista mekaniikkaa, eli tyypillisesti esimerkiksi näyttämön alla olevia saksilavanostimia, tai vaikkapa pyörölavan mekaniikkaa. Nykyaikaisilla näyttämöillä lavasteiden ja esiintyjien liikuttelu tulee tapahtua nopeasti, mutta äänettömästi ja huomaamattomasti kokonaisuutta häiritsemättä. Tyypillisesti, erityisesti pienistä näyttämöistä puhuttaessa, sekä yläkoneiston nostinjärjestelmät että lattiakoneistot tehdään yleensä sähkömekaanisia ratkaisuja käyttämällä.

Hydrauliikan edut tulevat esiin puhuttaessa suuremmista näyttämöistä. Hydrauliikka mahdollistaa suurtenkin kuormien liikuttelun turvallisesti, tehokkaasti ja lähes äänettömästi. Bosch Rexroth perinteikkäänä hydrauliikkatalona eroaakin tässä edukseen kilpailijoista, sillä harvoilla näyttämötekniikan yrityksillä on käytettävissään sellaista hydrauliikan asiantuntemusta ja tuotevalikoimaa kuin Rexrothilla. Etu kilpailijoihin saavutetaan monipuolisesti hydraulisia ja sähkömekaanisia ratkaisuja yhdistelemällä. Tyypillisesti esimerkiksi lattiakoneistomme toteutetaan hydraulisesti, jolloin pääsemme suuriin nopeuksiin erinomaisella asemointitarkkuudella lähes äänettömästi. Hydrauliikka tuo myös turvallisuutta sekä käytettävyyttä. Kun paineakut ovat ladattuina, voidaan tietyt toiminnot ajaa loppuun vaikkapa sähkökatkosta huolimatta.

Hydrauliikan edut

Rexroth on näyttämötekniikan alalla ainoa valmistaja, joka käyttää omia sähkö- ja hydraulikäyttöjä, sekä omaa ohjausjärjestelmää. Kun kaikki on suunniteltu talon sisällä, myös kokonaisuus toimii luotettavasti. Suurin osa näyttämötekniikassa käytettävistä komponenteista ovat Rexrothin sarjavalmisteisia tuotteita, joita käytetään myös monilla muilla teollisuuden aloilla. Näin ollen komponenttien laatu, saatavuus ja tuotetuki ovat totuttua Rexroth -laatua.

Näyttämötekniikassamme yhdistyy sähkökäyttöjen korkea energiatehokkuus, sekä hydrauliikan robustisuus ja teho. Hydrauliikan käyttö lattiakoneistossa takaa järjestelmän äänettömyyden, jota arvostetaan aina teatterisaleissa, mutta erityisesti myös ooppera- ja konserttisaleissa. Sähkömekaanisissa ratkaisuissa, esimerkiksi vetotelamoottoreilla toimivissa nostimissa voimantuotto on tyypillisesti näyttämömontussa, kun Rexrothin järjestelmässä hydraulinen teho tuodaan monttuun putkia pitkin montun ulkopuolisesta tilasta. Hydrauliikka antaa myös suunnittelijalleen vapauksia, ja tilaa voidaan säästää vaikkapa näyttämömontusta siirtämällä voimantuottoon tarvittavat koneikot kokonaan salin ulkopuolelle eristettyyn tilaan paineakkujen kanssa.

Uusi ohjausjärjestelmä

Uusi ohjausjärjestelmämme SYB 3.0 on erityisesti näyttämömekaniikan ohjaukseen suunniteltu, markkinoiden luotettavin, monipuolisin ja turvallisin näyttämötekniikan ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmä on täysverinen koko näyttämön ohjausjärjestelmä, johon voidaan yhdistää helposti kaikki verhotangoista ja katteista lattiakoneistoon. Myös vanhan tekniikan yhdistäminen SYB 3.0:n alle onnistuu vaivattomasti. Ohjausjärjestelmä antaa käytännössä rajattomat mahdollisuudet laajuutensa puolesta, sillä SYB 3.0:lla voidaan ajaa 700 taajuusmuuttajaa 16 eri paneelin kautta.

Ohjausjärjestelmä kommunikoi reaaliajassa järjestelmän oman SYBNet:n kautta. Ohjausjärjestelmän pääpaneelin lisäksi järjestelmään voidaan kytkeä useita langattomia ohjaimia, joilla lavasteiden tai näyttelijöiden liikuttelu onnistuu kätevästi vaikka hoitosillalta käsin. Järjestelmään voidaan rakentaa myös tallennettuja ohjelmia, joita voidaan jälkikäteen muokata myös offline-tilassa. Valmiilla ohjelmilla suurtenkin lavastekokonaisuuksien liikuttelu onnistuu nopeasti näytöksen aikana. SYB 3.0 täyttää SIL3 turvallisuusluokituksen vaatimat turvallisuustoiminnot EN 61508 mukaan.

Turvallisuus

Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen on panostettu paljon, sillä suurimmat turvallisuusriskit nykyaikaisella näyttämöllä liittyvät juuri ohjausjärjestelmään ja sen käyttöön. Alalla on epäselvyyttä vaadituista turvallisuusmääräyksistä, sillä yhteistä näyttämötekniikan standardia EU-tasolla ollaan vasta tekemässä. Kansallisella tasolla turvallisuusvaatimukset saattavat olla hyvin erilaisia, ja niiden tulkinnassa saattaa olla myös merkittäviä eroja. Rexroth onkin ottanut oman linjan turvallisuusasioissa, ja tulkitsee tarkasti kaikkia turvallisuusvaatimuksia. Kaikki suunnittelu lähtee siitä, että näyttämöhenkilökunnan turvallisuus on aina taattu. Järjestelmän on oltava turvallinen myös häiriötilanteen sattuessa. Turvallisuudesta ei tingitä.

SYB 3.0 sisältää yhteensä 23 eri SIL3 luokan turvallisuusfunktiota, joista tärkeimpänä mm. älykäs törmäysavustaja, joka tarkkailee kunkin järjestelmään kytketyn laitteen liikkeitä, antaa varoituksia sekä lavasteiden, että näyttelijöiden vaarallisista liikkeistä ja estää mahdolliset törmäystilanteet. Sekä näyttelijöiden että näyttämö- henkilökunnan turvallisuus ovat Rexrothin näyttämötekniikan näkökulmasta kaikkein korkeinta prioriteettia. Tämän lisäksi meitä sitoo koko Bosch-konsernin maailmanlaajuinen turvallisuusvastuu. Turvallisuus on asia, josta ei voida tinkiä mistään hinnasta, ja tämä näkyy myös näyttämötekniikassa.

Rexroth tekee jatkuvasti testejä omalle tekniikalleen. Näissä testeissä olemme mitanneet mm. todellisen dynaamisen kuormituksen empiirisesti esimerkiksi häiriötilanteissa, kuten hätäpysähdyksen aiheuttaman kuormituspiikin sattuessa. Kaikkien turvalaitteiden toiminta on testattu myös 125 % teoreettisella maksimikuormalla. Näiden testien tulosten avulla on saatu uusia lähestymistapoja ja ideoita mm. jarrujen kehittelyyn.

Tällä hetkellä konseptivaiheessa on yläkoneiston pistenostimelle suunniteltu hybridijarru, jossa pysäytysliikettä vaimennetaan mekaanisen jarrun lisäksi hydraulisylinterin avulla. Tulokset ovat olleet rohkaisevia, ja esimerkiksi näyttelijään kohdistuvia voimia saadaan vähennettyä merkittävästi äkkipysähdyksen tapahtuessa.

Toimitukseemme kuuluu aina jatkuva huolto-ohjelma, jossa kaikkien komponenttien kunto tarkastetaan tietyin väliajoin ja tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet. Huoltosopimukseen kuuluu myös 24h vikapäivystys, jonka kautta voidaan mahdollisessa häiriötilanteessa tehdä virhediagnoosi nopeasti ja korjata vika etäyhteyden avulla. Toimitukseen kuuluu myös näyttämöhenkilökunnan kattava koulutus laitteiden käyttöön siten, että laitteiden käyttö on varmasti turvallista.

Energiatehokkuus ja käyttöikä

Rexroth kehittää jatkuvasti energiatehokkaita ratkaisuja teollisuuteen. Tämä näkyy myös näyttämötekniikassa. Koko järjestelmän energiatehokkuus alentaa toimintakustannuksia ja vähentää CO2-päästöjä ja on näin ollen myös ympäristöystävällinen. Energiatehokkuuden viitekehykseen kuuluvat mm. jarrutusenergian varastointi, sekä hydraulienergian varastointi ja kierrättäminen järjestelmässä. Tämän lisäksi koko Bosch Rexrothin näyttämötekniikka suunnitellaan siten, että laitteet kestävät vuosikymmeniä. Kussakin kohteessa tekniikka toteutetaan siten, että näyttämömekaniikan ratkaisut ovat tilaa säästäviä, käyttökustannuksiltaan pieniä, helposti huollettavia, sekä erityisen luotettavia ja turvallisia.

Kehitystyöhön panostaminen onkin strategiamme tärkeimpiä osa-alueita. Pyrimme kehittämään tuotteitamme jatkuvasti systemaattisin askelin. Suurimmat kehitysharppaukset ovat viime vuosina tapahtuneet juuri energiatehokkuuden saralla, joka on näkynyt kasvavina tilauksina erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla sekä Aasiassa. Tavoitteenamme on kasvaa myös Pohjoismaissa, ja tulemmekin näkemään Rexrothin varmasti mukana suurissa näyttämöprojekteissa lähivuosina myös Suomessa.

Lisätietoja: www.boschrexroth.com/stage-technology

 

Search