Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
02-12-2015

Integroidut turvaratkaisut ja CIP Safety on sercos Rexrothilta

Ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen monimutkaisuus lisääntyy entisestään automaatioasteen kasvaessa. Tästä syystä toiminnallisen turvallisuuden standardoitu, kustannustehokas toteuttaminen on koneenrakentajalle entistäkin tärkeämpää. Tehdäkseen monimutkaisten laitteiden kehittämisen yksinkertaisemmaksi, on Rexroth integroinut turvatoiminnot sercos -automaatioväylään. CIP Safety on sercos

-turvaprotokolla takaa turvallisen yhteyden ohjausyksiköstä servo- käyttöön ilman ylimääräisiä johdotuksia. SafeLogic- ja SafeLogic compact –turvaohjaimet yhdessä sähkökäyttöön integroidun SafeMotion -turvatoiminnallisuuden kanssa kattavat kaikki turvallisuus- automaation vaatimusasteet. Käyttäjä voi ohjelmoida helposti sekä vakio- että turvatoimintoja samassa suunnitteluympäristössä.

SafeLogic ohjaa turvallisesti monimutkaisten koneiden ja laitosten, kuten paino- ja pakkauskoneiden sähkökäyttöjä. Turvatoimintomoduulilla voidaan laajentaa kaikkien IndraMotion- ja IndraLogic –tuoteperheiden vakio- järjestelmät, muuttaen ne integroiduilla turvatoiminnoilla varustetuiksi ohjausratkaisuiksi. Vakio-ohjaukseen tehdyillä ohjelmamuutoksilla ei näin ollen ole lainkaan vaikutusta järjestelmän turvatoimintoihin. CIP Safety on sercos takaa turvallisen kommunikoinnin ilman ylimääräisiä kaapelointeja. Suunnittelijat käyttävät yhtenäistä IndraWorks -suunnitteluympäristöä sekä vakio- että turvaohjauksen konfigurointiin. SafeLogic –ohjaimen tuki usealle turvaväylälle mahdollistaa useiden valmistajien hajautettujen turvalaitteiden integroimisen järjestelmään, parantaen täten investointiturvaa.

SafeLogic compact on omimmillaan pienehköissä koneissa sekä pienissä ja keskisuurissa laitoksissa. Hajautettu turvaohjaus aktivoi turvallisesti sähkö- käyttöön integroidun turvatoiminnon CIP Safety on sercos -turvaprotokollan välityksellä. Ohjelmointi on intuitiivista graafisen editorin ansiosta. Käyttäjän on helppo tarkastaa toiminnan turvallisuus sisäänrakennetun offline -simulointityökalun avulla.

SafeMotion: sähkökäyttöön integroitu turvatoiminnallisuus

Yksinkertaisemmissa sovelluksissa standardit täyttävä turvallisuus voidaan saavuttaa helposti sähkökäyttöön integroitujen, uuden sukupolven turvatoimintojen avulla. SafeMotion on saatavana Rexroth IndraDrive -sarjan kaikkiin teholuokkiin välillä 0,1 – 630 kW. Turvatut liiketoiminnot soveltuvat luokitusten Cat 4 ja PL e (ISO 13849) sekä SIL 3 (IEC 62061) mukaisiin vaatimuksiin. SafeMotion valvoo jopa 16:ta turvattua ja sertifioitua liiketoimintoa, kuten turvatusti rajoitettua nopeutta, pyörimissuuntaa ja paikkaa. Uudet loogiset toiminnot, kuten turvaportin valvonta, vähentävät riskiä turvatoimintojen tahallisesta ohittamisesta. Koneenrakentajat voivat helposti, ilman ylemmän tason ohjausjärjestelmää, yhdistää jopa 25 sähkökäyttöä yhdeksi turvavyöhykkeeksi ja liittää turvallisuuteen liittyvät oheislaitteet suoraan järjestelmään CIP Safety on sercosin avulla.

Kattavan ratkaisuvalikoiman tarjoamisen lisäksi Rexrothin turva-asiantuntijat tukevat koneenrakentajia ja loppukäyttäjiä myös laajalla valikoimalla koulutusohjelmia ja -palveluja. He auttavat standardin mukaisten turvavaatimusten täyttämisessä, mukaan lukien riskien arviointi, asennus ja käyttöönotto, sekä koneiden vaatimuksenmukaisuuden arvioimisessa.

 

Search