Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
16-12-2015

Hydraulinesteen arviointimenetelmä Rexrothilta: luotettavasti lisää käyttöikää hydraulijärjestelmälle

Korkeammat järjestelmäpaineet ja merkittävästi kasvanut tehotiheys: hydraulinen suorituskyky on ottanut jälleen ison kehitysaskeleen viime vuosina. Tämä asettaa suurempia vaatimuksia käytettävälle hydraulinesteelle, jolla on ratkaiseva vaikutus komponenttien kulumiselle. Tästä syystä Bosch Rexroth tarjoaa öljy- ja lisäaine- valmistajille uuden hydraulinesteiden arviointimenetelmän, joka testaa uusia vaatimuksia todenmukaisesti. Se menee tavanomaisia minimivaatimuksia paljon pidemmälle. Tärkeä havainto: nykyiset minimivaatimukset eivät ole riittäviä. Testit paljastavat nesteitä, jotka eivät aiheuta komponenttien kulumista edes 500 tunnin jälkeen, kun taas toiset nesteet voivat aiheuttaa merkittäviä vaurioita jo ennen 100 käyttötuntia.

Standardit, kuten DIN 51524, ISO 15380 ja ISO 12922 määrittävät hydraulinesteille minimivaatimukset. Ne eivät kuitenkaan ota riittävästi huomioon korkean suorituskyvyn hydrauliikan kehitystä ja uusien öljyjen ja lisäaineiden sopivuutta. Uudella, standardisoidulla arviointimenetelmällä Bosch Rexroth testaa hydraulinesteiden käyttäytymistä ja niiden vaikutusta avainkomponentteihin, kuten pumppuihin ja hydraulimoottoreihin, todenmukaisissa käyttöolosuhteissa. Tulokset osoittavat, että oikeanlaiset nesteet pidentävät merkittävästi komponenttien käyttöikää ja siten alentavat vikaantumisen todennäköisyyttä. Testausmenetelmä kehitettiin alunperin suljetun piirin A4VG-sarjan pumpuille ja A6VM-sarjan hydraulimoottoreille. Rexroth tarjoaa tätä arviointipalvelua hydraulinesteiden valmistajille ja kokoaa kasvavaa tietokantaa hydraulinesteiden ominaisuuksista todellisissa käyttöolosuhteissa.

Arviointimenetelmä on kaikille mineraalipohjaisille ja kasviperustaisille öljyille kuin myös synteettisille, vahvasti lisäaineistetuille hydrauliöljyille. Menetelmässä testataan öljyjä mm. korkeassa paineessa usean sadan käyttötunnin aikana sekä korkeissa lämpötiloissa että myös matalilla viskositeeteilla.

Standardoitujen menetelmien avulla Rexroth voi tehdä suosituksia eri öljyjen ja komponenttien käytöstä, niiden kulumisesta ja materiaalien yhteensopivuuksista. Öljyanalyysi testin alussa, sen aikana ja lopuksi mahdollistaa öljyn ominaisuuksien tarkastelun koko testin ajan. Tällä tavoin koneenrakentajat ja –käyttäjät voivat valita parhaan öljyn sovelluksiinsa ja pidentää merkittävästi luotettavuutta.

 

Search


Yhteydenotto

Pekka Vantola
Ansatie 6b
01740 Vantaa
Puhelin 010 3441 718
pekka.vantola@boschrexroth.fi