Norway

Velg sted

Norway
 

Solenergi

Bosch Rexroth tilbyr fleksible og holdbare løsninger for solenergibransjen

– Automasjonsløsninger for fotovoltaikk
– Bæresystemer for fotovoltaiske moduler
– Sporingssystemer for solenergianlegg

Solenergi
 
 

I solenergibransjen står kostnadene i Fokus. Dette påvirker produksjonen av fotovoltaiske moduler så vel som bæreverk, montering og sporing. Bosch Rexroth tilbyr konsistente og svært nøyaktige monteringssystemer, driv- og styringsløsninger, som gjør at de totale driftskostnadene reduseres. Samtidig styrkes konkurranseevnen gjennom hele verdikjeden.

Automasjonsløsninger for fotovoltaikk
Fotovoltaikk består av mange prosesstrinn. Under drift må alle bevegelser langs hele produksjonslinjen samhandle på en optimal måte. Den beste produktiviteten får du med kontrollenheter fra Bosch Rexroth. Disse utveksler informasjon i sanntid gjennom automasjonsbussen. Høy driftssikkerhet for anleggene oppnås ved hjelp av enhetlig betjening og vedlikehold av systemet, så vel som gjennom tilstandsbasert overvåking og sertifisert sikkerhetsteknologi. Den velprøvde Rexroth transferteknologien muliggjør en skånsom og vibrasjonsfri transport av solenergimoduler.

Bæresystemer for fotovoltaiske moduler
Når det gjelder bæresystemer for fotovoltaiske moduler handler det om enkel oppbygning, fleksibel bruk og lang levetid. Bosch Rexroth leverer grunnsystemer og modulbærere for tynnskjikt- og c-Si-fotovoltaiske kraftverk – basert på 30 års erfaring innen monteringsteknikk. Løsningene omfatter et bæresystem med svært få enkeltdeler så vel som en egenutviklet innsettingsteknikk for moduler, noe som muliggjør svært kort monteringstid for deg.

Sporingssystemer for solenergianlegg
Kraftverk basert på solvarme befinner seg ofte på steder hvor det hersker et røft ørkenklima. Nær havet må økt korrosjon på grunn av saltinnholdet i luften tas med i betraktningen. Også for drivverkskomponentene til sporingsystemene er det en ekstrem utfordring. Bosch Rexroth kan bevise driftssikkerhet og holdbarhet for sine automasjonsløsninger ved hjelp av mange vellykkede prosjekter.

Blant disse løsningene finnes for eksempel hydrauliske sylindere for justering av solreflektor, denne kan slås av i brukspauser, slik at man sparer energi. Vekselventiler som er velprøvde innen industrien styrer på en sikker og nøyaktig måte aktuatorene i mer enn 10 millioner sykluser. Elokserte aluminiumsdeler, flerlagslakkerte ståldeler, en støvtett el-motor og flere smarte detaljer sørger for at alle komponenter kan motstå selv røffe omgivelsesforhold i lang tid.

Bosch Rexroth kombinerer mer enn tre tiårs erfaring innen fornybar energi med omfattende forskning og utvikling. Presisjonen og driftssikkerheten vi kan tilby som følge av dette danner en viktig forutsetning for lønnsom produksjon og utnyttelse av solenergisystemer og finnes også i flere forskjellige løsninger fra Bosch Rexroth, både i automasjon- så vel som i sporings-, bære- og monteringssystemer. Dette gir våre kunder innen den dynamiske fotovoltaiske bransjen en konkurransefordel.