Norway

Velg sted

Norway
 

Trykk og bearbeiding

Bosch Rexroth gjør trykkeprosessen pålitelig, lønnsom og fleksibel

- Senk de tekniske utgiftene og maskinvarekostnadene
- Øk hastigheten og presisjonen

Trykk og bearbeiding
 
 

Digitalisering gir store utfordringer for trykkerier og produsenter av trykkemaskiner. I en stadig mer dynamisk medieverden og med økende krav til tilpasningen for emballasjetrykk, er rask veksling mellom formater essensielt. Samtidig gjelder det å øke produktiviteten og redusere makuleringer De mest nyskapende løsningene finner bransjen hos Bosch Rexroth, verdenslederen når det gjelder automasjon av trykke- og bearbeidingsprosesser.

Bosch Rexroth utviklet den første elektroniske akselen for trykkemaskiner og verdens første drivverksintegrerte sikkerhetsteknologi på 90-tallet, og i dag er mer enn 100 000 Motion-Control-Systemer med mer enn 1 000 000 servodrivverk installert i trykke- og emballeringsmaskiner. Rexroths automasjonssystem tilbyr gjennomgående skalerbare, pålitelige og fleksible løsninger for alle typer trykksaker. Styringen med integrert registerkontroll og tallrike prosesskontroll-funksjoner reduserer makuleringer. I tillegg muliggjør styringen høyere trykkhastighet og sørger for stor nøyaktighet. Den systemgjennomgripende sikkerhetsteknologien garanterer maksimal ytelseklasse med minimale utgifter. Dermed forenkler maskinprodusenten teknikken og sparer maskinkostnader.

Rexroths maskinvare er tilgjengelig over hele verden takket være 25 år med hensiktsmessige tiltak: et viktig bidrag til investeringssikkerhet. Ved eldre anlegg overtar Rexroth planleggingen og gjennomføringen av ettermonterings- og moderniseringstiltak. Den nyutviklede, automatiske tilstandsavhengige systemovervåkingen fra Rexroth utvider den omfangsrike servicetjenestepakken for trykkemaskiner. Den benytter den eksisterende informasjonen fra drifts- og styringssystemene i trykkemaskinen. Verktøyet evaluerer utviklingsforløpet og endringer i typiske prosesstørrelser på en dynamisk måte, og gir instruksjoner om nødvendige vedlikeholdstiltak. Slik forlenges maskinenes levetid.

Bosch Rexroth er markedsleder innen motion control, linærteknikk og fluidteknikk uavhengig av bransjen og kan gi råd på tvers av teknologier. På grunn av Rexroths kompetanse tilbyr vi komplette automasjonsløsninger på ett sted. Denne kompetansen er viktig, da trykekmaskiner ikke bare bruker elektriske drifter og styringer, men også lineærteknikk, pneumatikk og hydraulikk.