Norway

Velg sted

Norway
 

Bølgelaboratorier

Bosch Rexroth utvikler komplette systemløsninger for bølgelaboratorier

- Spesialtilpassede drivverks- og styringssystemer for bølgegeneratorer og bølgeabsorbatorer
- Robust, med lavt vedlikehold og uten slitasje
- Spesialutviklede bølgeberegningsprogram med tilsvarende dataregistrerings- og analysesystemer

Bølgelaboratorier
 
 

Fra Bosch Rexroth får du komplette drivverks- og styringsløsninger for kontrollert bølgeproduksjon.

Ulike betingelser som vind, strøm, vanndybde og vanntemperatur påvirker bølgegangen. På åpent hav kan energien i en bølge derfor variere med en faktor på 1000. Derfor må bølgelaboratoriene også kunne gjenspeile dette spekteret. Rexroth utvikler spesialtilpassede drivverks- og styringssystemer for bølgegeneratorer og bølgeabsorbatorer så vel som drivverks- og holdeanordninger for innstillbare bassengbunner.

Her har hydraulikk fra Bosch Rexroth vist seg å være robust og kreve lite vedlikehold. I tillegg leverer vi spesialutviklede bølgeberegningsprogram med tilsvarende dataregistrerings- og analysesystemer Bosch Rexroth har lenge utviklet komplette systemløsninger som også omfatter nødvendige maskin- og programvare. Derfor drar kundene nytte av vår erfaring når det gjelder ulike bølgelaboratorier.