Norway

Velg sted

Norway
 

Cellulose- og papirproduksjon

Smart, nøyaktig, robust og pålitelig

Cellulose- og papirproduksjon av høyeste kvalitet
Med elektrohydraulisk drivteknologi fra Bosch Rexroth

– Høyeste robusthet møter absolutt presisjon
– Spesialkunnskaper om Industrihydraulikk
– Høyt spesialiserte systemtjenester for dine individuelle krav

Cellulose- og papirproduksjon
 
 

Produksjon av papir og cellulose stiller ekstremt høye krav til drivteknologien. For å sikre et glatt samspill mellom de sterke kreftene som dannes kreves det både høyeste robusthet og absolutte presisjon av maskinene og anleggene. Rexroth setter global standard på dette området.

Enten det handler om å heve og senke laster jevnt, utføre rettlinjede eller roterende bevegelser, oppnå jevne akselerasjoner eller overholde forhåndsangitte hastigheter, gå til eksakte posisjoner, overføre effekter eller koble sammen prosesser – uansett hvor kraften skal brukes økonomisk, kommer fordelene ved industrihydraulikk til sin rett.

Brukssenteret for papirindustrien støtter utviklingen av optimale resultater når det gjelder presisjon, lønnsomhet og lang levetid på produksjonsanlegget. Her blir spesialkunnskaper om industrihydraulikk, mangeårig bransjeerfaring så vel som omfattende prosesskompetanse samlet, og ut fra dette – ofte i direkte og tett kontakt med brukerne i industrien – utvikles det høyt spesialiserte, individuelle systemtjenester.