Norway

Velg sted

Norway
 

Vindenergi

30 års erfaring med driftssystemer for vindenergianlegg: Pålitelige løsninger fra Bosch Rexroth for effektive vindturbiner

Vindenergi
 
 

Redusere energikostnadene – det er den sentrale utfordringen for vindkraftindustrien. Produsentene av vindenergianlegg må legge vekt på systemer med høyere pålitelighet, bedre ytelse og enklere vedlikehold ved utviklingen av nye anleggsgenerasjoner. Du får elektriske og hydrauliske systemløsninger fra én enkelt kilde fra Bosch Rexroth.

Siden 80-tallet har Bosch Rexroth levert stadig mer effektive drivverksløsninger til banebrytende anleggsgenerasjoner. Våre kunder drar fordel av innovasjonen, stabiliteten samt kvalitetsbevisstheten til Bosch Rexroth. På grunn av sine fremragende bransjekunnskaper kan Rexroth, som komponentprodusent og systemleverandør, foreta nødvendige tilpasninger direkte.

Den omfattende knowhowen til Bosch Rexroth når det gjelder å drive, styre og regulere, gjør vindenergianlegg mer økonomiske. Med sine innovative tjenester, f.eks. tilstandsavhengig vedlikehold via Internett, øker Bosch Rexroth tilgjengeligheten på vindturbiner enda mer.

Bosch Rexroth støtter kundene i hele livssyklusen til vindkraftanlegget på en unik måte: som langsiktig utviklingspartner, global leverandør og til slutt som lokal servicepartner.