Norway

Velg sted

Norway
 

Kjemisk industri

Drivverk fra Bosch Rexroth for kjemisk industri har mange anvendelser

- Pålitelige løsninger for den kjemiske industrien
- Den riktige formelen for høy produktivitet

Kjemisk industri
 
 

Kravene i kjemisk industri er sjelden lette å oppfylle. Det arbeides med komplekse oppskrifter under strenge produksjonsbetingelser. Dermed må produksjonsprosessen styres nøyaktig, samtidig som det stilles høye krav til fleksibilitet. Pålitelige løsninger er avgjørende for dette. Systemløsninger fra Bosch Rexroth kan du kan stole på. Våre løsninger er velprøvde og har høy ytelse, noe som åpner muligheter til optimalisering og sikring av din produksjonsmetode. Hastighet og dreiemoment lar seg styre på en optimal måte, noe som gir allsidighet og sikkerhet i produksjonen.

Bosch Rexroths løsninger gir deg maksimal produktivitet og lavere livstidskostnader. Løsningene våre har ikke bare svært høy ytelse, men passer også kompakt- og fleksibelt inn i konstruksjonen din. Takket være løsningens lave plassbehov og vekt, er de det optimale valget for både nye installasjoner og for ombyggingsprosjekter. Bosch Rexroths løsninger finnes i alle områder av den kjemiske industrien, for eksempel i reaktorer, røranlegg, blandere, tørkere og pressverk.