Norway

Velg sted

Norway
 

Kontrollteknikk

Oppnå sikre resultater på en effektiv måte: Bosch Rexroth tilbyr spesialtilpassede teknologier for testoppgaver

– Modulær utrustning for levetidstesting innen kjøretøykonstruksjon
– Intelligent prosjektering for individuelle konsepter
– Hydroaggregat med programmerbar styring for trykktilførsel

Kontrollteknikk
 
 

Økende krav til moderne kjøretøy fører til store utfordringer for produsenten. Kravene som stilles er bedre kvalitet, høyere ytelse, lavere drivstofforbruk og lavere utslipp. Utviklingsarbeidet innenfor kjøretøykonstruksjon må holde tritt med stadig kortere produkt- og modellsykluser. Dette skal heller ikke føre til redusert driftssikkerhet og kjøretøyene må forbli kostnadseffektive. Kontrollteknikken må i tillegg gi ingeniørene stadig mer nøyaktige og nye måleverdier. Bosch Rexroth ser disse kravene i bransjen. Vi tilbyr deg skreddersydd teknologi for å løse testoppgavene dine.

Bruk av delmontering med smart prosjektering
Bosch Rexroths utstyr for levetidstesting av kjøretøy er modulært oppbygget. Bruk av delmontering i kombinasjon med smart prosjektering muliggjør individuelle konsepter. Disse kan du integrere i det aktuelle testutstyret i form av selvstendige komplette systemer. Ved bruk avfunksjons- og levetidstesting får du som produsent beviselig kvalitet. Ved hjelp av testutstyr kan hydrauliske komponenter testes for både funksjon og levetid. Dette gjelder spesielt innen kjøretøykonstruksjon. På denne måten kan man finne svakheter og eliminere dem på et tidlig stadium.

I typiske testsentere for bilprodusenter og originalleverandører av kjøretøykomponenter må en hel rekke komponenter fra servohydrauliske forbrukere testes i forskjellige test- og simuleringsanlegg. For å oppnå dette er installasjonen av et sentralt hydroaggregat med programmerbar styring av trykkforsyningen svært fordelaktig. Dette omfatter det stedlige røranlegget med en trykk-, tank- og lekkasjerørledning, stengeventiler og sensorer.

Forkorting av utviklingstiden er viktig i mange bransjer
For å bli konkurransedyktig er det viktig å forkorte utviklingstiden og frigivelsesrutinene på en betydelig måte. Dette gjelder blant annet innen bransjen for fornybar energi, og innenfor mange andre industriområder. For å oppnå dette trenger man egnede testprosedyrer og testanlegg som er tilpasset disse, og som raskt kan teste ut egenskapene som sertifiseringsselskapene krever av nyutviklede produkter.