Norway

Velg sted

Norway
 

Plast- og trykkstøpemaskiner

Repeterbarhet og korte sykluser: Bosch Rexroth utvikler moderne systemløsninger for plast- og trykkstøpemaskiner

– alle drivenheter og aktuatorer på ett sted
– Senk energiforbruket ved hjelp av pumper med variabelt turtall
– Hybridkonsepter gir fordelene ved elektriske komponenter og hydraulikk

Plast- og trykkstøpemaskiner
 
 

En viktig forutsetning for høy repeterbarhet og korte syklustider, er et optimalt samspill mellom styringen, de hydrauliske og de elektriske aktuatorene. For brukere av plast- og trykkstøpemaskiner har repeterbarhet og korte syklustider stor verdi. Det er i tillegg et økende behov for fritt kombinerbare funksjonsmoduler for hybride maskinkonsepter. Bosch Rexroth utvikler komponenter for trykkstøpemaskiner med forhåndskonfigurerte funksjoner, så vel som skreddersydde automatiserte drivsystemer som kan kombineres med hverandre.

Produsenten kan velge mellom hydrauliske og elektriske, eller hybride drivverk – åpne grensesnitt gjør at disse kan tas i bruk på en fleksibel måte. Med programmerte funksjoner lar selv kompleks bevegelsesstyring for plast- og trykkstøpemaskiner seg konfigurere på en enkel måte. Bosch Rexroth leverer moderne fluidteknikk for elektriske og multiteknologiske løsninger.

Bruken av robust hydraulisk drivverksteknologi sammen med digitale kontroller åpner nye muligheter for produsenter og brukere. Spesielle pumper for HFC-brukspunktene har lang levetid og går gjennom innsprøytingsventiler med svært høy repeterbarhet og dynamikk. Slik forbedres produktiviteten og kapasiteten på maskinene.

Brukeren kan for eksempel redusere strømforbruket på maskinene sine med inntil 80 prosent ved bruk av vår pumpedrivenhet Syntronix, som har variabelt turtall. Samtidig reduserer du støynivået. Komponentene kan i tillegg enkelt integreres i nye maskinkonsepter og kombineres med andre moduler. Fordi automasjonsløsningene leveres tilkoblingsklare, blir også monteringstiden forkortet.

Plastmaskinene dekker det nesten uendelige spekteret fra enkle standardbevegelser til formdeler med flere komponenter på store flater. Det er ikke bare metoden som fastsetter rammebetingelsene, men også det brede bruksspekteret. Hver produsent definerer sin egen spesifikke ytelseprofil ut fra disse generelle utfordringene. Utvalget hos Bosch Rexroth strekker seg fra svært konfigurerbare komponenter for hydraulisk og elektrisk driftssteknologi via moduler med forhåndkonfigurerte funksjoner til systemløsninger på tvers av teknologier. Bosch Rexroth tilbyr alle drivenheter og aktuatorer på ett sted, og det gir deg en fordel ved at Rexroth-komponentene har et perfekt samspill.

Bosch Rexroth designer for utviklingen mot hybrider og fullt elektriske plast- og trykkstøpemaskiner ved å elektrifisere hydraulikken. Produsenter i 80 land kan derfor stole på vår multiteknologiske erfaring, som vi bruker til å gjøre produksjonen din mer fleksibel og lønnsom.