Norway

Velg sted

Norway
 

Transportteknologi

Bosch Rexroth utvikler skreddersydde løsninger for banetransport

– Løsninger tilpasset det enkelte skinnekjøretøyet
– Garantert langsiktig tilgjengelighet på reservedeler
– Kraftige hydrauliske drivenheter med kompakte byggemål

Transportteknologi
 
 

Banetransport vokser over hele verden. Nye retningslinjer senker utslippsgrenseverdiene. Diesellokomotiver krever både nyskapende kjølekonsepter så vel som redusert totalvekt. Ved bruk av OEM’er for komponenter og systemer som er tillatt brukt i banetransport, får banedriften også lavere totale driftskostnader. Konseptet leveres med utgangspunkt i RAMS-kravene: pålitelighet, kapasitet, enkelt vedlikehold og god sikkerhet. På dette grunnlaget får du svært konfigurerbare systemløsninger for kjøleaggregater, så vel som sertifiserte komponenter fra Bosch Rexroth.

OEM-er finner hydraulisk drevne systemløsninger hos Bosch Rexroth, disse gir den beste effekttettheten sammen med kompakte byggemål. Det allsidige designkonseptet gir vesentlig større frihet for konstruktøren. Våre spesialister i baneteknikk støtter deg ved hjelp av brukserfaring fra hele verden og omfattende simulasjoner.

Bosch Rexroth leverer løsninger tilpasset det enkelte banekjøretøyet – innbyggingsklart fra samlebåndet eller på verkstedet. Systemløsningene og modulene er utviklet i samarbeid mellom Bosch Rexroth og produsentene, med tilleggsmotorer som generatorer og kompressorer for dieseldrevne kjøretøy, og presise hydrostatiske drivenheter for spesialkjøretøy. Vi har også arbeidshydraulikk for spesialkjøretøy for bygging og vedlikehold av jernbaneanlegg i porteføljen vår. Med vår kompetanse garanteres skreddersydde løsninger, med langsiktig tilgjengelighet av reservedeler.