Norway

Velg sted

Norway
 

Trebearbeiding

Maksimal utnyttelse, minimalt materialtap: Bosch Rexroth gjør trebearbeiding effektivt

Trebearbeiding
 
 

Kravene til trebearbeidende maskiner er høye: De må være enkle å betjene, utnytte materialet optimalt og tåle komplekse bevegelser. Samtidig ønskes det lang levetid og lavt energiforbruk. Bosch Rexroth tilbyr komponenter med høy ytelse og systemer på tvers av teknologier for trebearbeidende maskiner, og de er pålitelige selv under de hardeste betingelser.

Enten det gjelder trekapping på sagverk eller CNC-styrt trebearbeiding, så finner brukere hos Bosch Rexroth systemer som er enkle å betjene og som øker materialutnyttelsen ved hjelp av godt uttenkte løsninger. Et eksempel på dette er stikksag med kurvesnitt: Den måler trestammens naturlige geometri og beregner så den optimale snittføringen. Hydraulikkakser fra Bosch Rexroth bringer dermed sagbladene i riktig posisjon, som muliggjør effektiv materialutnytting ved høy gjennomstrømning.

Den praktisk talt vedlikeholdsfrie hydraulikken vil også oppfylle kravet til holdbarhet i harde omgivelser. I tillegg omfatter Bosch Rexroth sitt produktutvalg elektriske driv- og styringsteknologier, lineær- og montasjeteknikk – alle relevante teknologier for å øke produktiviteten i trebearbeiding.

Gjennom Bosch Rexroth har produsenter av trebearbeidende maskiner tilgang til et omfattende utvalg av komponenter og systemer. Bosch Rexroths anbefalinger er teknologinøytrale. Maskinprodusenten får derfor systemløsninger som er optimalt samkjørte. Den systematiske bruken av Rexroth 4EE – Rexroth for Energy Efficiency – senker dermed energiforbruket.