Norway

Velg sted

Norway
 

Land- og skogbruksmaskiner

Content

Teknologi fra Bosch Rexroth for land- og skogbruksmaskiner

– Elektrohydrauliske løsninger for et mer presist landbruk
– Hydrauliske drivverk avlaster bakken og reduserer drivstofforbruket
– Automatisk giring øker produktivitet og komfortt

Land- og skogbruksmaskiner
 
 

I dag bor det syv milliarder mennesker i verden, og antallet øker kontinuerlig. Ifølge FNs-ernærings- og landbruksorganisasjon, FAO (utgave: 11/2011), må Næringsmiddelproduksjonen vil derfor vokse med rundt 70 prosent frem til år 2050.. Arealet lar seg ikke utvide vesentlig, så derfor er det viktig å utnytte de tilgjengelige ressursene på en vedvarende og mer effektiv måte. For å klare dette målet, trengs det moderne land- og skogbruksmaskiner. Bosch Rexroth leverer moderne kjøretøydrivverk og energieffektiv arbeidshydraulikk, i tillegg til maskin- og programvare for elektronisk styring av disse arbeidsmaskinene.

Våre spesialister i bransjen for land- og skogbruksmaskiner utarbeider tilpassede driv- og styringsløsninger sammen med deg. Grunnlaget for disse løsningene er robuste og driftssikre produkter. Her finnes blant annet tannhjulspumper og variable pumper, radialmotorer, ventilblokker og elektroniske styringssystemer

Presisjonslandbruk er én måte å øke effektiviteten på. Denne typen landbruk preges av økt bruk av elektroniske kontrollenheter. Eksempelvis muliggjør den elektrohydrauliske løfteredskapskontrollen EHR en mer nøyaktig bearbeiding av jordsmonnet. Dessuten letter den i stor grad brukerens anvendelse av de ulike jordbruksredskaper.. Fra Bosch Rexroth får du alle EHR- systemkomponenter på ett sted; styringsenhet, reguleringsventil, betjeningsdel og sensorer.

Traktorens EHR-system, sammen med automatisk girboks og trinnløs kraftoverføring (CVT), gir dette en betydelig bedre arbeidskomfort. I tillegg oppnås bedre resultater, lavere drivstoff-forbruk og høyere produktivitet. Bosch Rexroth leverer komponenter og programvare til disse teknologiene.

Den økende trenden med skånsom jordbearbeiding og bedre betjeningskomfort påvirker kravene til slikt utstyr. Redskapen skal ikke bare jobbe med lavt marktrykk mot jordsmonnet under alle typer værforhold, men også være prisgunstig, kompakt og lett å betjene for føreren. Til dette formål har Bosch Rexroth utviklet trykkavlastningskontrollen PRC (Pressure Relief Control). PRC`n kan brukes til alle typer høstemaskiner og frontmonterte slåmaskiner.

Gjennom lokal utvikling og produksjon er Bosch Rexroth tilgjenglig som partner utenfor de tradisjonelle markedene som USA og Europa. Gjennom det tette samarbeidet med lokale kunder, utvikler vi produkter som er tilpasset forholdene og kravene i det lokale markedet.