Norway

Velg sted

Norway
 

Transportteknologi

Løsninger fra Bosch Rexroth reduserer drivstofforbruk, forbedrer miljøegenskaper og senker kostnadene innen transportteknologi.

– Drift og kontroll av bevegelsesfølsom flytting av store laster
– Reduser drivstofforbruket uten tap av effekt
– Forbedre miljøegenskapene og senk kostnadene

Transportteknologi
 
 

Enten det gjelder beltekjøretøy, kraner eller boreenheter – innen transportteknologi gjelder det å frembringe sterke krefter og styre disse på en presis måte. For å holde driftskostnadene nede og overholde miljøbestemmelser må samtidig drivstofforbruket reduseres uten tap av ytelse. Bosch Rexroth tar hensyn til dette gjennom utarbeidelse av nyskapende løsninger. Våre løsninger innen transportteknologi omfatter drivverks- og styringsløsninger for bevegelsesfølsom flytting av store laster, hydrostatiske kjøretøydrivverk så vel som elektronikkløsninger.

Ved å spare drivstoff, uten å gi avkall på ytelse, kan ”downsizing” – en av flere smarte tilnærminger fra Bosch Rexroth brukes. Disse konseptene gjør at motorer – f. eks i gaffeltrucker – kan erstattes av mindre motorer uten merkbart tap av ytelse. Dette muliggjøres ved hjelp av effektivitetesstyring av hydraulikkpumper og motorer. Slik reduserer du kostnadene samtidig som du beskytter miljøet og overholder juridiske forskrifter. Dette gjelder også for den ekstremt stillegående eksterne tannhjulspumpen ”Silence Plus”, som er utviklet av oss. Støysenkingen ved hjelp av elektromotoriske drivverk for hydraulikkpumpen er særlig nyttig.

Med sine nyskapende løsninger hjelper Bosch Rexroth produsenter av svært forskjellige kraner å overholde strengere avgassbestemmelser og nye maskinretningslinjer. I tillegg kan du, med teknologi fra Bosch Rexroth, forbedre kontrollerbarheten og forhøye gjennomstrømningen.

Når det gjelder borenheter teller ikke bare energieffektiviteten, men også automasjonen av boringen og innsamling av boredata. Disse hovedpunktene preges av maskinenes store beltebredde og de mangesidige bruksområdene. Dette krever komplekse drift- og styringssystemer, som Bosch Rexroth kan utvikle ved hjelp av sin lange erfaring på tvers av teknologier og bransjer.

Mange produsenter ferdigstiller i dag produkter i Asia. Ofte er det stor avstand mellom utviklingsavdelingen i Europa og USA, og produksjonen i Asia. På grunn av sin bransjestruktur er Bosch Rexroth tilgjengelig for kundene sine over hele verden med en samlet kompetanse og ekspertise innen feltet. Bosch Rexroth samhandler med sine kunder for å sette systemløsninger for kjøretøydrivverk, arbeidshydraulikk, girkasseteknikk og elektronikk ut i livet på en helhetlig måte.