Norway

Velg sted

Norway
 
Marginal Column

Imprint

Content

Bosch Rexroth AS

Adresse:

Berghagan 1

Postboks 3007

1402 Ski


Adm.direktør

Tor Jensen

Telefonnummer

64 86 41 00

E-postadresse

firmapost@boschrexroth.no


Registrert i

Foretaksregisteret i Brønnøysund


Organisasjons/MVA nummer

911348764


Copyright

Alle rettigheter tilhører Bosch Rexroth AS. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på Bosch Rexroths nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte Bosch Rexroth nettsider inneholder også bilder hvis rettigheter tilhører tredjepart.


Varemerker

Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, er alle varemerker på Bosch Rexroths nettsteder beskyttet i henhold til Varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for Bosch Rexroths varemerker, skriftstyper, firmalogo og emblemer. Bosch Rexroth AS har full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre rettigheter til alle varemerker, logoer, figurmerker, ordmerker samt designelementer som benyttes på våre nettsider.


Lisensmerknad

Det opphavsrettslige beskyttede materiale som befinner seg på dette Bosch Rexroth nettstedet, for eksempel patenter, varemerker og annet beskyttet materiale, er beskyttet under relevant lovgivning og tilhører Bosch Rexroth AS eller dens lisensgivere. Dette nettstedet, eller bruken av dette nettstedet, gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører Bosch, Bosch Rexroth eller tredjepart.