Norway

Velg sted

Norway
 
Marginal Column

Kontakt

Bosch Rexroth AG
Glockeraustrasse 2
89275 Elchingen
DC/PUR1

Materialfelt: Dreiing, fresing og utforming av girdeler, hydraulikkenheter, sintrede deler og maskinert formgods

.

.

Bosch Rexroth AG
Zum Eisengiesser 1
97816 Lohr am Main
DC/PUR2

Materialfelt: elektronikk, elektro-teknisk, elektro-mekanisk, mekanisk montasje, aluminum-trykkstøping, stansede, strekte eller bøyde deler, plastdeler, ikke-jernholdige støpevarer og gummideler

.

.

Bosch Rexroth AG
Mannesmannstrasse 29
58455 Witten
DC/PUR3

Materialfelt: håndformgods, festeanordninger, mekanisk verksted, støpematerialer, smidd metall, stål, aluminumsprofiler, festeanordninger, ikke-jernholdige metaller, magneter

Innkjøp og logistikk

Content

Gjennom vår globale innkjøpsorganisasjon, forbedrer vi kontinuerlig våre prosesser, samt sikrer en effektiv prosessflyt mellom Bosch Rexroth og våre leverandører. Regionale leverandører er valgt til å gjennomføre "local-for-local concepts"

Dermed styrker vi vår posisjon i innkjøpsmarkedet på lang sikt og utnytter potensialet for kostnadsbesparelser og effektivitet.

Innkjøp og logistikk (finnes bare på engelsk)

Dette er noen hovedpunkter:

 • globalt ansvar for materialfeltinnkjøp, dvs. globale krav og definert ansvar for leverandører ("ett ansikt utad")
 • strukturering av prosjektinnkjøp i henhold til produktkategorier, bedre forebyggende kvalitetssikring og sikring av DTC (design-to-cost) ved eksterne innkjøp
 • fullstendig integrert kvalitetsansvar ved innkjøp samt optimering av leverandørens ytelse innen kvalitet og logistikk

I 2014 kjøpte Bosch Rexroth AG råvarer og forbruksvarer globalt for 1,7 milliarder euro.

Følgende materialfelt er samlet globalt:

 • maskinerte deler
 • smidd metall, stål, ikke-jernholdige metaller
 • lagre, festeanordninger, mekanisk verksted, støpematerialer
 • støpevarer/komponentgrupper (ventiler)
 • elektro-teknisk
 • ikke-jernholdige støpevarer, stansede, strekte eller bøyde deler, plastdeler
 • elektronikk og elektromekaniske komponentgrupper
 • apparater
 • prosjektinnkjøp av strømforsyningsenheter/tilbehør
 • håndformgods