Norway

Velg sted

Norway
 

IndraMotion og IndraLogic programvare/funksjonsmoduler

IndraMotion og IndraLogic programvare/funksjonsmoduler

IndraMotion MLC bruker moderne PLS-teknologi med objektorientert knytning for mer fleksibel og effektiv realisering av alle automasjonsoppgaver, og er det perfekte systemet for intelligent automatisering. Bevegelses-, robot- og logikkstyring knytter seg sammen med teknologifunksjoner for å danne et sanntidssystem med applikasjonsbaserte funksjoner. Dette gir muligheter for både rask I/O-signalbehandling og svært dynamiske styringsoppgaver - for ikke å nevne med opptil 99 akser ved hjelp av en enkelt kontroll.

Videre forbinder IndraMotion MLC de tidligere separate områdene PLS og IT-basert automasjon sammen ved hjelp av Open Core Engineering . Denne kombinasjonen gir store grader av frihet, fleksibilitet og effektivitet i automatisering. Open Core Interface for programvare gir deg tilgang til kjernen i kontrollsystemet for første gang. På denne måten kan brukerne opprette skreddersydde kontrollfunksjoner selv ved hjelp av høynivåspråk og kjøre dem direkte på kontrolleren i sanntid hvis de ønsker det.