Norway

Velg sted

Norway
 

IndraDrive C og IndraDrive M – fleksible driverløsninger for de fleste behov

  • neste side

    Fleksible driverløsninger for de fleste behov

Maksimal fleksibilitet og effektivitet, effektområde fra 1.5 kW til 145 kW

Fleraksede applikasjoner drives optimalt og økonomisk av de modulære driverløsningene IndraDrive M. Strømforsyningen gir den nødvendige DC-bussen for omformerne. Kompakte enkel-akse eller dobbel-akse vekselrettere og regenerative strømforsyninger gir kompakte løsninger for applikasjoner med flere akser.

IndraDrive C-serien av omformere integrerer inverter og strømtilførsel i én enhet. Den kompakte konstruksjonen har også ekstra nettkoblingskomponenter, noe som gjør den spesielt egnet for en-aksede anvendelser.

En kombinasjon av IndraDrive C-omformere og modulære IndraDrive M vekselrettere gir en spesielt kostnadseffektiv løsning for små akse grupper. Omformeren for den første aksen forsyner vekselrettere av de andre aksene samtidig. I dette tilfellet må en omformer med tilstrekkelig kraftreserve være valgt for å være i stand til å forsyne mindre omformerne også.