Norway

Velg sted

Norway
 

Rexroth IndraDrive ML : Blir det helt feil å kalle et driversystem for intelligent?

Content

Intelligens er noe vi vanligvis bruker om evnen til å forstå, å sette i sammenheng eller å lære noe nytt. Spørsmålet blir derfor relevant når vi påstår at vår Indradrive ML er intelligent.

 

Hvis vi utvider definisjonen av intelligens til også å omfatte evnen til å benytte kunnskap og evner har vi ingen problemer med å forstå at IndraDrive ML er intelligent. Rexroth innfrir markedets behov for innebygde sikkerhets og robotikkfunksjoner, omfattende programvarefunksjoner og inkluderte funksjoner for tilstandskontroll. Resultatet for våre kunder er sterkt reduserte utviklings- og vedlikeholdskostnader

 

Så spørsmålet om IndraDrive ML er intelligent står vel fortsatt åpent – Men vi kan i hvert fall fastslå at det har mange smarte funksjoner.