Kjøle- og varmeelementer

Kjøle- og varmeelementer

Ethvert hydraulisk system, der varme genereres gjennom strømtap, krever aktiv kjøling under kontinuerlig drift.

Kjøle- og varmeelementer

Optimal væsketemperatur med lavt støynivå

Trenden er tydelig: Forskrifter for maskinbygging og anleggskonstruksjon fastsetter stadig lavere grenseverdier for tillatt gjennomsnittlig støyutslipp. Mange industrielle sluttbrukere bruker enda strengere interne standarder. Vi støtter denne utviklingen med en systematisk reduksjon av støyutslipp.