Norway

Velg plassering

Elektromekaniske løftesylindere EMC

Elektromekaniske løftesylindere EMC

Nøyaktig styring av komplekse prosesser

 Selvstendige servo-hydrauliske akser SHA

Selvstendige servo-hydrauliske akser SHA

Enkel løsning for tung last.

Selvstendige lineære akser med mekaniske eller hydrauliske girkasser er overbevisende av mange årsaker:

De er plassbesparende, vedlikeholdsvennlige, kan kontrolleres nøyaktig, kan forenkle konstruksjonen og kan bestilles helt klar for installasjon.

Vi tilbyr en skreddersydd portefølje av elektromekaniske og servo-hydrauliske akser med et standardisert elektrisk drev-, konstruksjons- og kontrollkonsept.

Selvstendige akser i et komplett system (PDF)

Våre elektromekaniske sylindere og selvstendige aktuatorer - direkte sammenligning

Valget av riktig teknologi for en selvstendig lineær drivenhet er hovedsakelig basert på de nødvendige ytelseskarakteristikkene, for eksempel belastning, dynamikk og avstand, men andre faktorer, som for eksempel ønsket levetid, temperaturområde, beskyttelsesklasse og nødvendig grad av kontrollerbarhet, bør også vurderes.

Selvstendige akser i direkte sammenligning (PDF)

Veien til riktig aktuatorkonsept (PDF)
Fordeler

Fordeler med elektromekaniske sylindere

Elektromekaniske løftesylindere EMC

Fordelene:

  • Nøyaktig styring av komplekse prosesser, synkron drift av flere akser
  • Hygienisk design (for mat, kjemi og farmasøytiske bruksområder)
  • Optimalisert smøringskonsept med valgfri tilkobling til sentral smøreenhet
  • Valgverktøy LinSelect

Mer informasjon
Mer informasjon
Selvstendige lineære akser

Servo-hydrauliske akser SHA

Fordelene:

  • Enkel løsning for tung last
  • Drift i aggressive miljøforhold / farlige områder
  • Designfleksibilitet på grunn av kompakt og fordelt konstruksjon
  • Minimum hydraulisk kunnskap påkrevd
  • Valgfri energistyring
  • Konstruksjons- og simuleringsverktøy (f. eks. SytronixSize og Simster)

Mer informasjon
Mer informasjon