Norway

Velg sted

Norway
 

Verdier

Content

Som et selskap med mer enn 33 700 medarbeidere i over 80 land, ser vi på kulturelt mangfold som en berikelse. I alle regioner deler vi felles verdier:

Bosch sine verdier

 
Verdier

Fremtids- og resultatorientering

For å styrke selskapets utvikling og sikre langsiktig suksess er vi aktivt med på å skape forandringer innen marked og teknikk. Slik sørger vi for at vi yter kundene våre nyskapende løsninger og gode jobber til våre medarbeidere. I så måte er våre handlinger og avgjørelser resultatorienterte – slik sikrer vi vekst og finansiell uavhengighet. Med overskuddet vårt finansierer stiftelsen Robert Bosch Stiftung allmennyttige prosjekter.


 
Verdier

Ansvar

Vi er bevisst på at vi som selskap må handle i samsvar med samfunnets interesser. Våre produkter og tjenester gir fremfor alt personlig sikkerhet, fører til effektiv bruk av ressurser og til vern av miljøet.


 
Verdier

Initiativ og besluttsomhet

Vi handler på eget initiativ, i overensstemmelse med vårt samfunnsansvar og følger våre mål konsekvent.


 
Verdier

Åpenhet og tillit

Vi informerer våre medarbeidere, forretningspartnere og investorer åpent og i god tid om viktige utviklinger i selskapet. Dette skaper et godt grunnlag for tillitsfulle forhold.


 
Verdier

Rettferdighet

Vi ser på gjensidig rettferdig behandling i samarbeidet internt og med forretningspartnerne som en forutsetning for vår suksess.


 
Verdier

Pålitelighet, troverdighet og lovlydighet

Vi lover bare det vi kan holde, oppfatter et løfte som en forpliktelse og respekterer lov og rett.


 
Verdier

Kulturelt mangfold

Vi vedkjenner oss vår regionale og kulturelle bakgrunn, og ser samtidig på mangfold som en gevinst, og som forutsetning for vår suksess verden over.