Norway

Velg sted

Norway
 

Nyskapning

Nyskapning hos Bosch Rexroth
Content

Det må være den perfekte løsningen: Nyskapning hos Bosch Rexroth


Man snakker ofte og gjerne om "nyskapning" i forretningsverdenen, men det er ganske ulike oppfatninger om hva dette ordet betyr. For europeere og amerikanere er det for eksempel mest teknologidrevet – det handler generelt om høyere, raskere og lengre. For våre kinesiske partnere betyr nyskapning at man løser et problem med avansert teknikk, minst mulig ressurser og rent funksjonelle konstruksjoner. I andre deler av Asia eller i Sør-Amerika har brukerne andre forventninger til begrepet "nyskapninger". Og det er bare de som forstår disse lokale forventningene og utvikler tilpassede løsningsvarianter sammen med lokale forsknings- og utviklingskapasiteter, som har en klar oppfatning av de individuelle forestillingene om hva nyskapning er i en global verden.

Hos Rexroth samarbeider derfor regionale utviklere svært tett med internasjonale kolleger. Resultatet er nyskapninger som er normgivende verden over og som overbeviser kundene våre der de er. Derfor investerer vi år for år i store summer og i kreativiteten til tusenvis av ingeniører i forskning og utvikling. Andelen av budsjettet som går til forskning og utvikling, har ligget over bransjegjennomsnittet i mange år.

Fra dette avleder vi systematisk behov på kort og middels sikt som vi kan oppfylle med utvikling basert på kjent teknologi. Samtidig videreutvikler vi eksisterende løsningsprinsipper på lang sikt eller ser etter nye løsninger. For oss betyr nyskapning alltid å yte multidimensjonale forbedringer for maskinprodusenter og brukere. Det betyr for eksempel at en løsning reduserer utslippene av klimaskadelig kulldioksid samtidig som den øker produktiviteten.