Norway

Velg sted

Norway
 

ODiN Condition Monitoring

Marginal Column
Content

Forebyggende service – vit i dag hva som venter deg i morgen

Regelmessig vedlikehold er viktig - men det kan bli dyrt hvis komponenter skiftes ut eller repareres enten for tidlig eller for sent. Med kontinuerlig overvåking av komponenter og systemer får man et tidlig varsel om endringer i driftsforhold.

Ta vedlikehold til et nytt nivå med Online Diagnostics Network - ODiN. Koble ODiN til din servicetjeneste, og få en perfekt løsning for optimal systemtilgjengelighet.

On-line overvåking med helseindeks er først mulig når enorme mengder data samles inn og analyseres i sanntid. ODiN tar hånd om dette via data innhentet fra maskiner over hele verden.

 

Et nytt kvalitetsnivå for vedlikehold: Online Diagnostics Network - ODiN

Magnifier

Med ODiN har Rexroth tatt tilstandsbasert forebyggende vedlikehold til et helt nytt nivå.

Virkelig realistisk tilstandsovervåking blir mulig når svært store mengder data kan samles inn og analyseres i sanntid. På grunn av ODiNs sikre onlineforbindelse, kan omfattende datautvinning gjøres. Store mengder fysisk data fra maskiner verden over analyseres, helt anonymt.

 
 

Våre tjenester

  • Planlegging og installasjon av ODiN ODiN Condition Monitoring
  • Sentral datalagring og analyse
  • Kontinuerlig rapportering om maskinens status og varianter som kan føre til feil
  • Anebfalinger og råd om nødvendig vedlikehold
  • Implementeringen gjøres av en ekspert fra vårt globale servicenettverk

Dine fordeler

  • Pålitelige spådommer om maskinens status
  • Oppsummerte statusrapporter for din maskinen i Rexroth Service Portal
  • Kostnadsbesparelser gjennom tilstandsbasert vedlikehold
  • Maksimal systemtilgjengelighet takket være tidlig påvisning av årsaker til maskinens nedetid og rask innføring av nødvendig vedlikehold
  • Omfattende service fra en enkelt kilde