Norway

Velg sted

Norway
 

Overvåking og forebyggende service

Content

Forebyggende service – vit i dag hva som venter deg i morgen

Regelmessig vedlikehold er viktig - men det kan bli dyrt hvis komponenter skiftes ut eller repareres enten for tidlig eller for sent.

Med kontinuerlig overvåking av komponenter og systemer får man et tidlig varsel om endringer i driftsforhold.

Ta vedlikehold til et nytt nivå med Online Diagnostics Network - ODiN.

Koble ODiN til din servicetjeneste, og få en perfekt løsning for optimal systemtilgjengelighet.

On-line overvåking med helseindeks er først mulig når enorme mengder data samles inn og analyseres i sanntid. ODiN tar hånd om dette via data innhentet fra maskiner over hele verden.

  • Sentral datalagring og analyse
  • Kontinuerlig rapportering av maskinstatus og variasjoner som kan føre til feil
  • Anbefalinger og råd om nødvendig vedlikeholdsarbeid